Kurser:

Kom i gång med skriftlig coaching


Denna grundkurs hjälper dig att komma i gång, förbereda och skapa det som behövs för att 
coacha dina första klienter via skrift.

Du får tips, mallar och en teoretisk grund som 
ger en trygghet när du ska ut och
"prova vingarna" tillsammans med klienter.

Verktygspaket:

Verktygspaket:
Skapa förändring

Med hjälp av detta verktygspaket kan du hjälpa din klient att åstadkomma mer i sitt liv, nå en förändring, skapa framåtrörelse.

Verktygspaketet innehåller mallar och verktyg som du kan använda när du coachar dina klienter via skrift.

Pris: 700kr, ex moms

Verktygspaket:
Basmetoder & modeller
för coaching

I detta paket får du en uppsättning av basmodeller och metoder som är omtyckta och välbeprövade av coacher runt om i världen. Här speciellt utformade för att passa skriftliga sessioner ❤️

 Du kan använda verktygen som de är eller justera så att det passar ditt varumärke, din verksamhet och dina klienter. Verktygen blir dina och hjälper dig att lyckas som skrivande coach!

 Pris: 500kr, ex moms

Verktygspaket:
Stark & Hållbar

Med hjälp av detta paket kan du hjälpa din klient att fokusera på det hon behöver för att känna sig stark, energifylld och ”på topp”. På det som är viktigt för henne för att hon ska vara välmående och känna lust och kraft till alla sina viktiga områden i livet.

Verktygspaketet innehåller mallar och verktyg som du kan använda när du coachar dina klienter via skrift.

 Pris: 400kr, ex moms