Emailcoachen PREMIUM – 
Grund- & fördjupningsutbildning 
i skriftlig coaching


Vill du erbjuda skriftlig coaching i din verksamhet?
Är du angelägen om att säkerställa en högkvalitativ leverans
till dina klienter?

Då är denna utbildning perfekt för dig!

Utbildningen ger dig gedigna grund- och fördjupningskunskaper i skriftlig coaching. Du får mallar, verktyg, filmer, praktiska övningar
och guider som kommer att hjälpa dig att utvecklas och nå din fulla potential som skriftlig coach.

Du kommer även att få tillgång till fyra färdiga paketeringar för skriftliga samarbeten - med komplett innehåll, arbetsgång och text-förslag, som du kan använda i din praktik tillsammans med (tränings)klienter.

Som en bonus ingår även kurser som hjälper dig med marknadsföring av din skriftliga tjänst, prissättning och att bygga och expandera din coachingverksamhet.

Efter att du har slutfört utbildningen kommer du att tilldelas ett diplom som bekräftar din kompetens.  

När du lär dig att coacha via skrift,  öppnas fina möjligheter till

Lönsamhet & arbetsglädje!

Som skriftlig coach har du 7 basverktyg, en rad olika metoder och flera arbetssätt att att använda dig av i din praktik.
Detta möjliggör många variationer på fantastiska paket och tjänster,
som både du och dina klienter älskar!

Exempel:

☆  Härliga ”live”- möten via skrift, som tar tillvara skrivandets fördelar och bygger en fin närhet i samarbetet med din klient.    

☆  Lönsamma VIP-dagar, som maximerar klientens resultat och bibehåller möjligheten för pausar, eftertanke och skrivandets självstärkande egenskaper.      

☆  Kraftfulla helhetspaketeringar där du under en längre tid följer och hjälper din klient och där ni båda bevarar den frihet och flexibilitet som skrivandet medför.    

☆ Attraktiva utbildningar och kurser som klienten läser självständigt i kombination med skräddarsydd coaching via skrift.

☆ Om du vill jobba också via verbala möten: kan du forma skräddarsydda kombinationslösningar där du nyttjar fördelarna med skrift + samtal och formar det optimala innehållet och upplägget för klientens transformation och upplevelse.

Emailcoachen PREMIUM – 
Grund- & fördjupningsutbildning  i skriftlig coaching


Utbildningens syfte: 

Denna utbildning avser att ge dig de kunskaper och förståelser som krävs för att
ge kvalitativ coaching via skift.

Med hjälp av teori, mallar, verktyg, praktiska övningar och guider får du en gedigen
teoretisk plattform för att  självständigt bygga din kompetens och vana.

Utbildningen är för dig som:

➺ Vill coacha helt- eller delvis via skrift och vill säkerställa en kvalitativ leverans till dina klienter.

➺ Vill få en djupgående, teoretisk utbildning i skriftlig coaching med tillhörande verktyg,
mallar och arbetssätt som hjälper dig att lyckas med din praktik.

➺ Känner dig trygg med självstudiekoncept och vet att du kan tillgodogöra dig teori och
genomföra praktik på egen hand.  

☆ Denna utbildning är lämplig både för nybörjare och för de som redan har erfarenhet av coaching.

Efter slutförd utbildning:  

✔ Har du mycket god kännedom om hur coaching via skrift går till.    

✔ Du har lärt dig allt om vilka basverktyg du behöver som skriftlig coach, och hur du
formar dessa och använder dem i din praktik.  

✔ Du har lärt dig allt om vilka kompetenser du behöver för att lyckas som skriftlig coach,
och har med hjälp av praktiska övningar och klientsamarbeten börjat bygga upp en vana
och trygghet i att coacha via skrift.    

✔ Du har fått massor med verktyg, insikter och tips i din ryggsäck som hjälper dig att nå ut till drömklienten, sälja med hjärta och lätthet, och bygga och växa din coachingverksamhet.    

✔ Du har också genomfört ett slutprov och erhållit ett diplom för genomförd utbildning.  


Studiestart:
Intag till utbildningen sker löpandePlats:
OnlineutbildningIndividuell & flexibel studietakt:
Du får 12 mån tillgång till utbildningen
(med möjlighet att förlänga).
Du läser i eget tempo och kan logga in
på kursportalen dygnet runt.Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävsPris:
16000 kr, ex moms

Delbetalning:
12 ggr á 1352 kr/mån, ex moms
Du läser utbildningen i fritt tempo och kan lägga upp dina studier som det passar dig och din vardag.
Det fungerar därför utmärkt att läsa utbildningen samtidigt som du har en annan sysselsättning.

Du har 12 mån tillgång till allt i din utbildning och kan förlänga detta vid behov.

Under utbildningsperioden har du möjlighet att ställa frågor och "bolla" funderingar (via chatt och mail) med din utbildningsledare
och mentor Linda Lindberg. Om du vill connecta med andra som går utbildningen finns diskussionsrum tillgängliga.  

Det ingår inga obligatoriska möten, och det är frivilligt att nyttja den support som ingår.  

Inga förkunskaper behövs för utbildningen.

Den är lämplig både för nybörjare och de som redan har erfarenhet av coaching. 

När du har slutfört alla moduler och lektioner har du möjlighet att lämna in ett slutprov.
Slutprovet kontrollerar vad du har lärt under utbildningens gång och ett godkänt resultat ger dig ett diplom på genomförd utbildning.    

Det är frivilligt att göra slutprovet, och du kan fritt välja när/om du genomför det under de månader du har tillgång till utbildningen.

Modul 1: Välkommen!
I den första modulen välkomnas du in i utbildningen och får en genomgång av dess moment och delar.
Du får värdefulla tips och tillgång till support som hjälper dig att planera studierna och få en rolig och givande resa.

Modul 2: Detta är coaching
I den andra modulen fokuseras coaching i ett brett perspektiv. Du får kunskap om vad coaching är, hur man coachar och varför coaching är ett viktigt stöd för människors välmående och utveckling. Du får en introduktion till GROW-modellen som utgör en värdefull grund i din praktik som coach. Du får också lära dig mer om coachens näraliggande professioner med syfte att till fullo förstå coachingens specifika syfte, tillvägagångssätt och tillämpningar.

Modul 3: Detta är skriftlig coaching
I modul 3 öppnar du dörren till den skriftliga coachingens underbara värld! Du får ta del av metodens värden och möjligheter och får vetskap om vad skriftlig coaching är och varför metoden blir alltmer efterfrågad och eftersökt från våra klienter. Du börjar nu också bygga förståelsen och insikten i hur du på bästa sätt coachar via skrift.

Modul 4: De 7 basverktygen för skriftlig coaching.
I den fjärde modulen lär du dig allt om de 7 basverktygen för skriftlig coaching. Du får mallar och textexempel varvat med vägledande teori och insyn i ett verkligt klientsamarbete via skrift. Du sammanfogar det du lärt i en rolig praktisk övning som möjliggör kreativt och fritt skapande ur dina lärdomar.

Modul 5: Skriftliga live-sessioner 
I modul 5 får du dyka in det arbetssätt för skriftlig coaching som möjliggör ett samarbete med klienten också i realtid. Du får lära dig hur du förbereder och genomför givande och utvecklande skriftliga live-sessioner via chatt och mail.

Modul 6: Den skriftliga coachens 5 baskompetenser 
I den sjätte modulen får du lära dig de viktiga baskompetenserna för den skriftliga coachen. Med en stabil bas i de teoretiska kunskaperna får du stöd att reflektera och öva på det du lär. Du får en fin utveckling som tar tillvara de styrkor du redan har - kopplat samman med dina nya kunskaper. Kombinationen utgör dina unika förmågor som skriftlig coach.

Modul 7: Praktisera skriftlig coaching 
I modul 7 ligger fokus på praktiskt arbete med klienter. Du får vägledning, innehåll och arbetsgång för fyra paketeringar för skriftlig coaching,
vilka du kan använda för att öva och bygga självförtroende tillsammans med (tränings)klienter.

Modul 8: Slutprov & Diplomering 
I den sista modulen får du möjlighet att lämna in ett slutprov där godkänt resultat ger dig ett diplom för genomförd grund- & fördjupningsutbildning.  Detta ingår också i ditt utbildningspaket:

  ❥ Supportpaket: personlig support via mail och chatt, diskussionsrum, kundmapp, förmåner och rabatter.

  ❥ Verktygspaket: 18 verktyg/mallar som du kan använda när du jobbar med klienter.    

  ❥ Business Collection: 3 webbkurser med kunskap om hur du formar din framgångsrika coachingverksamhet online.    

  ❥ Slutprov & Diplom efter genomförd utbildning.

Delbetala 12 ggr

1352 kr/mån

Moms tillkommer 


 • Du delar upp betalningen på 12 månader
 • Direkt tillgång till allt utbildningsmaterial 
 • Fritt tempo, 12 mån access, inloggning dygnet runt
 • Summa: 16224 kr ex moms (20280 kr ink moms)

mest prisvärd

16000 kr

Moms tillkommer 


 • Du betalar hela summan direkt 
 • Direkt tillgång till allt utbildningsmaterial 
 • Fritt tempo, 12 mån access, inloggning dygnet runt
 • Summa: 16000 kr ex moms (20000 kr ink moms)

Faktura

16000 kr

Moms tillkommer 


 • Du betalar hela summan direkt
 • Du får tillgång till utbildningen efter registrerad betalning
 • Fritt tempo, 12 mån access, inloggning dygnet runt
 • Summa: 16000 kr ex moms (20000 kr ink moms)
 • Maila dina fullständiga kontaktuppgifter till Linda Lindberg ⬇

Nå framgång som skriftlig coach


Om du vill få kunskaperna du behöver för att bli skicklig i din profession som skriftlig coach, och massor med härliga tips på hur du kan växa och lyckas med din coachingverksamhet - så lämpar sig detta
utbildningspaket perfekt för dig.

Det innehåller samma omtyckta utbildningsmaterial som finns i certifieringsutbildningen Expert, men i detta paket får du det
i ett självstudieupplägg utan certifieringsprocess.
Det passar därför perfekt för dig som vill ha gedigna kunskaper
i skriftlig coaching och som känner dig trygg i att lära och
implementera på egen hand.

När du har gått denna utbildning klart kan du erhålla ditt diplom och välja att stanna där, eller gå vidare och lägg till en certifiering.

Skriftlig coaching och vägledning är ett kraftfullt stöd som ökar klientens självinsikt, självtillit och självförtroende.

Klienten når transformation i eget tempo, kommer i kontakt med- och vägleds av sina inre genuina svar, och upplever stor frihet och integritet i processen och de framsteg hon gör.   

Att vara coach och vägledare via skrift innebär att stödja klienten i hennes transformation, och samtidigt ge klienten fritt utrymme att tillgodogöra sig stödet som det passar henne.

En frihet som optimalt tillvaratar och väcker klientens motivation till förändring och egenansvar.  

Denna utbildning passar dig som:

➺ Vill coacha helt- eller delvis via skrift och vill säkerställa en kvalitativ leverans till dina klienter.

 ➺ Vill få en djupgående, teoretisk utbildning i skriftlig coaching med tillhörande verktyg,
mallar och arbetssätt som hjälper dig att lyckas med din praktik.  

➺ Känner dig trygg med självstudiekoncept och vet att du kan tillgodogöra dig
teori och genomföra praktik på egen hand.    


☆ Denna utbildning är lämplig både för nybörjare och för de som redan har erfarenhet av coaching. 

Efter slutförd utbildning:

✔ Har du mycket god kännedom om hur coaching via skrift går till.

✔ Du har lärt dig allt om vilka basverktyg du behöver som skriftlig coach, och hur du formar dessa och använder dem i din praktik.    

✔ Du har lärt dig allt om vilka kompetenser du behöver för att lyckas som skriftlig coach, och har med hjälp av praktiska övningar och klientsamarbeten börjat bygga upp en vana och trygghet i att coacha via skrift.      

✔ Du har fått massor med verktyg, insikter och tips i din ryggsäck som hjälper dig att nå ut till drömklienten, sälja med hjärta och lätthet, och bygga och växa din coachingverksamhet.      

✔ Du har också genomfört ett slutprov och erhållit ett diplom för genomförd utbildning.   


"- Att börja med emailcoaching har öppnat många nya dörrar för mig. Jag tog en helvändning i mitt företag samtidigt som jag läste den här utbildningen och allt landade så rätt och fint för mig. Det har känts tryggt att kunna logga in och hitta lösningar på det jag har fastnat på och så enkelt ladda hem mallar och verktyg. Jag vill tacka för en mycket värdefull utbildning som har hjälpt mig att forma jobbet som passar mig perfekt!

Anna Hedberg
Skriftlig coach

Detta ingår:

Grund- & fördjupningsutbildning i skriftlig coaching. 
8 moduler med kärnfull teori, filmer, guider, kompetensstärkande övningar, praktikmoment och användbara exempel från verkliga sessioner via skrift.

Praktik anpassat för livet som egenföretagare. Du får vägledning, innehåll och arbetsgång för fyra paketeringar för skriftlig coaching, vilka du kan använda för att öva och bygga självförtroende tillsammans med (tränings)klienter.

 ❥ Supportpaket: personlig support via mail och chatt, diskussionsrum, förmåner och rabatter.

 Verktygspaket: 18 verktyg/mallar som du kan använda tillsammans med dina klienter.  

Business Collection: 3 webbkurser med kunskap om hur du formar din framgångsrika coachingverksamhet online.  

Slutprov & Diplom efter genomförd utbildning.  

☆ 12 mån access, fritt tempo, inloggning dygnet runt.    

Din investering: 
16000 kr ex moms (20000 kr ink moms)
Delbetalning är möjlig

"-Det kändes som att jag kom hem direkt när jag tog första stegen in i utbildningen, och med varje ny lektion växte ännu mer känslan av hur rätt det var för mig. Att få alla mallar, verktyg och exempel presenterade på ett så snyggt och smidigt sätt var en riktig lyx. Det skulle ha tagit mig mycket längre tid (och slit!) att försöka fixa ihop det på egen hand. Så ett stort tack till allt jag fått och lärt mig!❤️ "

Marie Andersson
Samtalsterapeut och skriftlig coach

Delbetala 12 ggr

1352 kr/mån

Moms tillkommer 


 • Du delar upp betalningen på 12 månader
 • Direkt tillgång till allt utbildningsmaterial 
 • Fritt tempo, 12 mån access, inloggning dygnet runt
 • Summa: 16224 kr ex moms (20280 kr ink moms)

mest prisvärd

16000 kr

Moms tillkommer 


 • Du betalar hela summan direkt 
 • Direkt tillgång till allt utbildningsmaterial 
 • Fritt tempo, 12 mån access, inloggning dygnet runt
 • Summa: 16000 kr ex moms (20000 kr ink moms)

Faktura

16000 kr

Moms tillkommer 


 • Du betalar hela summan direkt
 • Du får tillgång till utbildningen efter registrerad betalning
 • Fritt tempo, 12 mån access, inloggning dygnet runt
 • Summa: 16000 kr ex moms (20000 kr ink moms)
 • Maila dina fullständiga kontaktuppgifter till Linda Lindberg ⬇

Vanliga frågor:

Absolut! Du får grund- och fördjupningskunskaper i denna utbildning vilket innebär att du kommer att kunna ge kvalitativt stöd via skrift till dina klienter.

Att tänka på:
Detta utbildningspaket är självstudier. Om du känner dig trygg och beslutsam i att självständigt tillgodogöra dig all teori och känner dig motiverad i att ge dig ut och praktisera tillsammans med klienter, så kommer du att trivas med detta utbildningspaket.  
Om du däremot känner dig osäker på många delar i ditt företagande, kanske är i uppstart och behöver mycket hjälp med helheten i att bygga och växa din coachingverksamhet, kommer certifieringsutbildningen EXPERT att passa dig bättre.
I EXPERT får du mentorstöd i hela 12 månader vilket är ovärderligt när frågorna kring onlineföretagande är fler än svaren. EXPERT är också utbildningspaketet som ger dig fortgående återkoppling och värdefull pepp under praktik och lärande, vilket är en kraftfull boost för din kompetensutveckling.

Båda utbildningspaketen är riktigt värdefulla och den teoretiska delen är densamma.

Skillnaderna är dessa:  

∘ I Premium är det självstudier. I Expert studerar du i fritt tempo och har fortgående stöd av mentor.

∘ I Premium kan du erhålla diplom efter slutförd utbildning. I Expert erhåller du certifikat, sigill och titeln: Certifierad skriftlig coach.

∘ I Premium praktiserar du självständigt med hjälp av utbildningens praktikmoment och söker själv efter lämpliga träningsklienter. I Expert har du samma praktikmoment + fortgående stöd och återkoppling från din mentor + en lista på träningsklienter att välja från.

∘ I Premium reflekterar du självständigt kring det du lär. I Expert jobbar du med fortgående certifieringsuppgifter som hjälper dig att tillgodogöra dig det du lär + får personlig återkoppling av din mentor för varje steg du tar.  


Vill du ha hjälp att välja rätt utbildningspaket för dig? Skicka ett mail till utbildningsledaren Linda.

Nej det behöver du inte. I den här utbildningen får du både grund- och fördjupningsutbildning.

För att hitta rätt utbildning för dig så kan du fundera en stund på vad du vill uppnå med dina studier. Vilken kompetensnivå vill du nå?

 - Vill du ”bara” lära dig grunderna och det du behöver för att komma i gång. Då är CORE utbildningen för dig.    

- Vill du både lära dig grunderna och få fördjupade kunskaper om skriftlig coaching. Då är denna utbildning (PREMIUM) ditt paket.  

- Vill du nå en stark tillit, stolthet och självsäkerhet i din roll som skriftlig coach och få det högsta ”beviset” (ett certifikat) på det du kan så är EXPERT utbildningen du ska välja. EXPERT är också paketet för dig som vill få 12 månaders fullt mentorstöd under din resa.

Vill du ha hjälp att välja rätt utbildning för dig? Skicka ett mail till utbildningsledaren Linda.

Ja. Det finns stora likheter i att coacha via skrift och samtal, men det är viktigt att förstå att det också finns betydande skillnader. Kompetenser som samtalscoacher har kan således till viss del överföras till skrift, men det räcker inte för att det ska bli kvalitativt fullt ut. På liknande sätt kan du använda det du lär i denna utbildning och överföra på samtal, men du får inte träning och praktik i samtalsmetodik i den här utbildningen.  

Om man vill lära sig att coacha både via samtal och skrift, så känns det för många enklare att börja med skriftlig coaching. Detta eftersom det är en ”trygg” arena att träna i. Du coachar i egen takt och utan pressen att leverera inom exempelvis en timme. Du kan också känna in kring den coaching du ger, ändra och fixa så mycket du vill under träningsperioden utan att din klient påverkas.
Ett värde till med att börja med skrift är att du direkt lär dig att coacha utan att bli beroende av din klients omedelbara respons och bekräftelse. Du lär dig att ha tillit till processen och att klienten når framsteg i sitt tempo och utan att du är fysiskt nära. Detta gör att du direkt anammar förhållningssättet att din klient är en självgående individ med enorm potential. Klienten åstadkommer resultaten och du är hennes guide och ett stöd på vägen.

Nu på en gång om du vill😊
När du betalar med kort får du omedelbar access till utbildningen.
Om du väljer att betala med faktura får du access till utbildningen efter registrerad betalning.

Eftersom detta utbildningspaket är självstudier med fritt tempo har du full frihet i att genomföra och slutföra utbildningen i din takt och som det passar din vardag.
Du kan läsa på heltid, deltid, gå in och upprepa moduler och lektioner så många gånger du vill och behöver under 12 månader.
Om du vill/behöver får du också möjlighet att förlänga access till en förmånlig månadskostnad.

Ja det är det.  Mallarna är redigerbara så att du kan lägga in de färger, typsnitt, texter och foton du vill ha så det passar din verksamhet och varumärke.  

Ja. Du kommer att få en rad användbara exempel + titta in i och inspireras av en verklig coachingprocess via skrift.

Detta är en helt unik utbildning fokuserad på skriftlig coaching. Den är skapad utifrån mångårig praktisk erfarenhet av skriftlig coaching och undervisning i metoden.
 
Andra coachingutbildningar du hittar på marknaden har fokus på att lära ut samtalsmetodik, medan denna utbildning lär ut skriftlig metodik för coaching.
Du får också grundkunskap om coaching generellt i denna utbildning, och detta avser att ge dig en förståelse för professionen som du sedan applicerar på de specifika förutsättningar som gäller för kvalitativ skriftlig coaching.  

Din investering är: 16000 kr, ex moms (20000 kr ink moms).
Delbetalning är möjlig.

Kombinationen av självstudier + diskussionsrum, mail och chattsupport, ger dig utbildning och vägledning. Ta detta med dig när du kontaktar Skatteverket och frågar vilka avdrag som gäller för dig.

I samband med köp får du ett specificerat kvitto till din e-postadress.  
Du kan också ladda ner kvittot inne på utbildningsplattformen.

Nej det är inget öppet köp på kurser, digitala verktyg och utbildningar.    
Om du känner dig osäker på om utbildningen är för dig, skriv till Emailcoachen Linda med dina funderingar, så får du svar på alla frågor innan du bestämmer dig. 

Linda Lindberg

Utbildare & Coach, expert på skriftlig coaching.

Hej, vad roligt att du är här! Det är jag som har skapat Emailcoachen Premium och de andra utbildningspaketen du hittar här på Emailcoachen Academy.

När jag började min resa som skriftlig coach var jag en av de första i branschen, så det fanns ingen att fråga och ingen att lära av. Det har varit en lärorik resa absolut, men också både svårt och snårigt emellanåt.      

Nu ser marknaden helt annorlunda ut! Fler och fler coacher inför nu skriftlig coaching i sina utbud, och många vittnar om att deras kunder står i kö och väntar på att de ska börja coacha via skrift.
För dig är detta riktigt bra nyheter! Du vet att det finns efterfrågan och du kan ta hjälp av mig för att smidigt och enkelt komma i gång.        

Här inne på Emailcoachen Academy får du lära dig allt du behöver för att skapa DIN framgång. Helt- eller delvis med hjälp av skriftlig coaching. Du får dra nytta av det jag har lärt under mina år som praktiserande emailcoach, utbildare och onlineföretagare - paketerat i kärnfulla utbildningar som steg-för-steg ger dig pusselbitarna du behöver för att lyckas.      

Varmt välkommen att höra av dig direkt till mig vid frågor.
/Emailcoachen Linda

Vad skulle det innebära för dig
om du börjar erbjuda skriftlig coaching? 

 
Sedan 2018 har egenföretagare tagit hjälp av Emailcoachens utbildningar för att forma och nå sina drömmiga verksamheter, helt- eller delvis innehållande skriftliga produkter och tjänster.

Hit kommer studerande i coachutbildningar,
nystartade företagare och etablerade coacher.  
Alla med en gemensam dröm: drömmen om ett fritt, hållbart, glädjefyllt och lönsamt företagande.            


I den drömmen passar skriftlig coaching som "hand i handske".
Och dessa är orsakerna: ⬇

NÄR LIVET HÄNDER, PÅVERKAS INTE VÅRA KLIENTER -
Också vi coacher kan bli sjuka, och oplanerade saker kan hända som gör att vi behöver ta ledigt en dag eller två. Den som har små barn vet exempelvis hur snabbt dagens planer kan behöva ändras.
Som skriftlig coach kan du lägga jobbet på hyllan någon dag – utan att din klient berörs och behöver ändra om i sin kalender.

VI VET HUR VI NÅR VÅR BÄSTA FÖRMÅGA SOM COACH
-
En coach som älskar skriftlig coaching känner hur värdefullt det fria och flexibla rummet är för hennes skicklighet och förmåga som coach. Möjligheten att kunna coacha när dagsformen och energin är på topp.
Tack vare detta, så briljerar hon i varje coachingtillfälle. Hon blir fri, kreativ och innovativ i sin coaching, och tar sig alltid an sina klienter med utvilade och nyfikna ögon.
Hon vågar prova nya vägar, tekniker och övningar och är samtidigt medveten om när hon behöver ta en paus, känna in, och avvakta.
En process som klienten får skörda frukten av.

VÅRT FÖRETAGANDE MÖJLIGGÖR VÅR DRÖM
-
En coach som älskar skriftlig coaching njuter av att kunna kombinera sina två stora passioner: att skriva och att coacha. Kombinationen ger så mycket arbetsglädje och möjliggör samtidigt att coachen kan leva det fria företagslivet hon alltid drömt om.    

För en skriftlig coach ligger inte drömlivet där framme och ”sen”. Det är här och nu. I varje klientmöte. Varje dag.

VI FORMAR VÅRA DAGAR SOM VI VILL
-
Som skriftlig coach möter vi våra klienter inom den svarstid vi båda kommit överens om innan samarbetet. Detta ger oss luftiga och flexibla scheman. Och vi älskar det! Det är i det fria företagandet som vi frodas och mår som bäst.
Ett välmående som gagnar våra klienter som alltid får vår hjälp när vi känner oss utvilade, engagerade och innovativa.

VI GER VÅRA KLIENTER MER
-
Coachen som coachar (helt- eller delvis) via skrift har sett dess mervärde för klienten. Hon vet att skrivandet ger klienten frihet och flexibilitet, möjlighet till eftertanke, utrymme att få kontakt med sin intuition och de inre svaren, och en process som bygger självförtroende och stärker självtillit.
Genom att baka in kvalitativ skriftlig coaching i sitt utbud så vet coachen att klienten får MER. Och det känns riktigt härligt!

VI BLIR HÅLLBARA
-
Coachen som älskar skriftlig coaching har ofta högkänsliga och/eller introverta drag. Hon behöver ”brus-fria” stunder av självsamhet för att ha fulladdade batterier och må riktigt bra.
Med den skriftliga coachingen kan hon gå ”all in” i sin passion för att hjälpa sin klient och detta samtidigt som hon njuter av en stund utan ”brus”. Det skriftliga rummet kräver ingen återhämtningstid för henne, det GER i stället den påfyllning hon behöver.

ATT HITTA FRAM TILL SKRIFTLIG COACHING KÄNNS FÖR OSS SOM ATT ”HITTA HEM”
-
Coachen som älskar skriftlig coaching har ofta burit längtan och drömmen om detta inom sig. Länge. Hon kan ha gått en annan coachingutbildning och känt att något saknades. Och hon har kanske också försökt att få ”traditionell” coaching med fullbokade scheman och tidsbokningar att fungera. Så när hon hör talas om skriftlig coaching så VET hon redan. Detta är ”perfect match” för henne. Detta är hennes ”grej”.

VI MÖTER ETT VÄXANDE BEHOV
-
En coach som börjar erbjuda skriftlig coaching har ofta en stor efterfrågan från sina klienter, redan innan tjänsten står redo. Våra klienter vill ha möjligheten att ta sig an coachingen när det passar dem. De vill kunna dela upp en session på flera tillfällen och ha fritt utrymme att låta frågor ”marinera” så länge de behöver. De vill kunna gå tillbaka och läsa om den utveckling de genomgått, och de vill att varje steg framåt ska vara väl förankrad i det som känns rätt. Inuti.  
Ja våra klienter älskar allt det som skriftlig coaching möjliggör! Precis lika mycket som vi coacher gör ❤️

Delbetala 12 ggr

1352 kr/mån

Moms tillkommer 


 • Du delar upp betalningen på 12 månader
 • Direkt tillgång till allt utbildningsmaterial 
 • Fritt tempo, 12 mån access, inloggning dygnet runt
 • Summa: 16224 kr ex moms (20280 kr ink moms)

mest prisvärd

16000 kr

Moms tillkommer 


 • Du betalar hela summan direkt 
 • Direkt tillgång till allt utbildningsmaterial 
 • Fritt tempo, 12 mån access, inloggning dygnet runt
 • Summa: 16000 kr ex moms (20000 kr ink moms)

Faktura

16000 kr

Moms tillkommer 


 • Du betalar hela summan direkt
 • Du får tillgång till utbildningen efter registrerad betalning
 • Fritt tempo, 12 mån access, inloggning dygnet runt
 • Summa: 16000 kr ex moms (20000 kr ink moms)
 • Maila dina fullständiga kontaktuppgifter till Linda Lindberg ⬇