Emailcoachen EXPERT - 
Certifieringsutbildning i skriftlig coaching

Detta utbildningspaket är för dig som vill bli: Certifierad i skriftlig coaching.

Du vill sticka ut på marknaden, få en kvalitetsstämpel och bygga tillit och professionalism runt ditt varumärke.
Du vill också kunna ta mer betalt för dina skriftliga tjänster och därmed lättare uppnå lönsamhet, hållbarhet och frihet i ditt företagande.  

Du kommer att få den bästa utbildningen på marknaden inom skriftlig coaching, och få all kunskap, support, mentorskap och praktik du behöver för att bli certifierad och för att nå en stark tillit, stolthet och självsäkerhet i din roll som skrivande coach.

Vilken utbildning passar dig bäst?

Emailcoachen EXPERT är ett av tre utbildningspaket du kan välja på för att lära dig
skriftlig coaching.
Titta gärna in på vilka de andra två paketen är innan du bestämmer dig ➝ ➝ ➝ 

Skriftlig coaching och vägledning är ett kraftfullt stöd som ökar klientens självinsikt, självtillit och självförtroende.
Klienten når transformation i eget tempo, kommer i kontakt med- och vägleds av sina inre genuina svar, och upplever stor frihet och integritet i processen och de framsteg hon gör.          

Att vara coach och vägledare via skrift innebär att stödja klienten i hennes transformation, och samtidigt ge klienten fritt utrymme att tillgodogöra sig stödet som det passar henne.
En frihet som optimalt tillvaratar och väcker klientens motivation till förändring och egenansvar.   


"- Linda är fantastisk på att plocka ut dom där bitarna man behöver höra, lyfta styrkorna man
själv inte ser (eller tror på) och få en att känna sig trygg i sin kompetens.  
Tack Linda för att du finns där hela tiden med dina snabba återkopplingar, din gedigna kunskap
och kompetens och din fina genuina sida som verkligen vill att vi som går ditt program ska lyckas.

   Programmet har en tydlig struktur, steg för steg mallar med tips och konkret kunskap blandat om vart annat. Det ger en motivation att fortsätta framåt.  Att Linda sen är snabb med att svara på dina frågor,
kommer med nya infallsvinklar och får en att tänka själv - med hennes stöd bakom sig är guld värt.
Ibland är det inte det färdiga svaret du behöver utan en vinkel till att hitta svaret själv - coaching helt enkelt"

Sabina Hasselgren - din hand att hålla i
Adhd, autism hjälp online
Medlemstjänst Föräldrahjälpen
Certifierad E-mailcoach  

Hemsida: www.sabinahasselgren.se
Instagram: @sabinahasselgren

Linda Lindberg

Utbildare & Coach, expert på skriftlig coaching.

Jag som har skapat certifieringsutbildningen, och är den som kommer att vara din utbildningsledare, support och mentor genom hela processen, heter Linda Lindberg.

Första gången jag coachade via skrift var 2006, under min då pågående utbildning till Studie- & Yrkesvägledare. Sedan 2015 har jag emailcoachat på heltid i egen verksamhet. 2018 startade jag min första utbildning för andra coacher som ville lära sig skriftlig coaching, och har sedan dess utbildat hundratals coacher inom metoden.    

Allt jag har lärt och erfarit under dessa år, kommer du att få dra nytta av inom din utbildning till Certifierad i skriftlig coaching. Du kan tryggt försäkra dig om att det du lär dig om metoden är det allra bästa på marknaden, och att du kommer att få all hjälp du behöver för att fullt ut lyckas med skriftlig coaching.    

Varmt välkommen att höra av dig direkt till mig vid frågor.
/Emailcoachen Linda

Välj hur du vill betala:

 • Delbetala 12ggr
 • 12 payments of

  1848 SEK

  per month

  Moms tillkommer på priset

  Delbetala 12ggr
 • Certifieringsutbildning i skriftlig coaching
 • Bonusar, träningsverktyg, mallar, filmer och övningar
 • Certifieringsprocess och uppgifter
 • Certifikat & Sigill
 • 12 mån access, fritt tempo
 • Mentorsamtal, fortlöpande återkoppling & support, forum, accountability
 • Du delar upp betalningen på 12 månader
 • Summa: 22176kr ex moms (27720kr ink moms)
 •  
 • Delbetala 6ggr
 • 6 payments of

  3680 SEK

  per month

  Moms tillkommer på priset

  Delbetala 6ggr
 • Certifieringsutbildning i skriftlig coaching
 • Bonusar, träningsverktyg, mallar, filmer och övningar
 • Certifieringsprocess och uppgifter
 • Certifikat & Sigill
 • 12 mån access, fritt tempo
 • Mentorsamtal, fortlöpande återkoppling & support, forum, accountability
 • Du delar upp betalningen på 6 månader
 • Summa: 22080kr ex moms (27600kr ink moms)
 •  
 • Mest prisvärd
 •  

  22000 SEK

   

  Moms tillkommer på priset

  Köp utbildningen nu
 • Certifieringsutbildning i skriftlig coaching
 • Bonusar, träningsverktyg, mallar, filmer och övningar
 • Certifieringsprocess och uppgifter
 • Certifikat & Sigill
 • 12 mån access, fritt tempo
 • Mentorsamtal, fortlöpande återkoppling & support, forum, accountability
 • Du betalar hela utbildningen direkt
 • Summa: 22000kr ex moms (27500kr ink moms)
 •  

Varför certifiera sig?

Intresset för skriftlig coaching har växt enormt de senaste åren.
Den ökade efterfrågan och populariteten väcker behovet av certifiering.  

Marknaden, dina klienter, behöver kunna se skillnad på den som inte gått någon utbildning och på DIG -
som genom certifieringen kommer att ha alla kunskaper och färdigheter som behövs för att ge dem det allra bästa stödet via skrift. 

Du får en kvalitetsstämpel

 Med ett certifikat sticker du ut och visar att du har alla kunskaper och färdigheter som behövs för att ge kvalitativt stöd via skrift.

Du blir konkurrenskraftig

En klient som står och väljer mellan två coacher som erbjuder liknande stöd kommer sannolikt att välja den som har bevisad kompetens och utbildning i ryggen.

Du blir trygg i din profession

När du har slutfört utbildningen och fått certifikatet så vet du att du kan ge kvalitativt stöd via skrift. Du har nått tryggheten, kompetensen och självförtroendet som kommer att märkas i allt du visar och gör: i din praktik, marknadsföring, i din arbetsglädje, energi, klarhet och tillförsikt.

Du kan ta mer betalt

Precis som en genomförd utbildning motiverar högre lön för en anställd, så motiverar ett erhållet certifikat att du kan ta mer betalt för dina skriftliga tjänster. Att certifiera dig kommer således att bli en värdefull pusselbit för att du ska kunna leva på din coachingverksamhet.

Detta utbildningspaket passar dig som:


Vill coacha och vägleda människor till förändring, bättre mående och det liv de vill uppnå. Du vill erbjuda din klient en metod som ökar hennes självinsikt, självtillit och självförtroende. Du vill hjälpa din klient att nå kraftfull transformation i hennes eget tempo, samtidigt som hon upplever stor frihet och integritet i processen och de framsteg hon gör. Du vill hjälpa din klient att komma i kontakt med- och vägledas av sina inre genuina svar.

Du vill sticka ut på marknaden, få en kvalitetsstämpel och bygga tillit och professionalism runt ditt varumärke. Du vill också kunna ta mer betalt för dina skriftliga tjänster och därmed lättare uppnå lönsamhet, hållbarhet och frihet i ditt företagande. Kort och gott: du vill skaffa dig en utbildning som möjliggör att du kan leva på din coachingverksamhet.

Du vill också få expert-tips och mentorstöd, bollplank och nära hjälp under tiden du tränar, praktiserar och bygger upp din vana och kompetens i att coacha via skrift.  Det känns tryggt att veta att du har nära hjälp när/om du vill under ett helt år, och ser hur värdefullt detta är under tiden du bygger och växer din coachingverksamhet.

Du kan vara etablerad coach och välja den här utbildningen för att lära dig den skriftliga metoden för coaching och vägledning som ett led i att uppnå det fria, lönsamma och hållbara företagandet du drömmer om.  
Du kan också vilja börja jobba som skrivande coach och välja den här utbildningen för att redan från start bygga tillit och professionalism runt ditt varumärke genom att få den bästa utbildningen som finns på marknaden inom skriftlig coaching.  

Utbildningen passar alltså både om du är nybörjare eller har vana av coaching sedan tidigare. Allt anpassas efter din kompetensnivå och specifika behov.

Efter slutförd utbildning:


- Känner du dig trygg i att du kan leverera kvalitativ skriftlig coaching.
Du har nu utvecklats på ett personligt- och kompetensmässigt plan,
och kliver ut på marknaden med stark tillit, självförtroende och stolthet.  

- Du har massor med verktyg, insikter och tips i din ryggsäck
som kommer att hjälpa dig att nå ut till drömklienten,
sälja med hjärta och lätthet, och bygga och växa din coachingverksamhet.

- Du har nått en vana och trygghet i din praktik och är i full gång
med att coacha och hjälpa dina klienter via skrift.

- Du har ett skinande certifikat och sigill som stärker ditt varumärke,
andas professionalism, och som gör att du seglar fram till fronten
av coacher som erbjuder liknande stöd som dig.


"- Utbildningen är toppen och har gett mig ordentligt med luft under mina vingar! Den har gett mig en bredd
men också en djupare förståelse och kunskaper i hur jag på bästa sätt kan använda mig av den skriftliga formen.  Under resans gång har jag insett att allting har gett mig fördjupade kunskaper
men även insikter om mig själv och det som jag önskar att skapa.

Mycket värdefull informativ utbildning som bjuder på ett smörgåsbord med verktyg, och kunskaper att plocka från.  Linda som utbildningsledare är fantastisk och har funnits nära med på resan, mött upp,
peppat, gett tips och vägledning på bästa sätt. Tusen tack!"

 Greta Sandström
Hemsida: www.gretasandstrom.se

Detta får du i utbildningspaketet Emailcoachen Expert:

Certifieringsutbildning:

Certifierad i skriftlig coaching

Programmet som steg-för-steg ger dig all teoretisk kunskap du behöver + massor av experttips, verktyg och konkreta exempel som hjälper dig att få en smidig och rolig resa till framgång som skrivande coach.
Du kan förvänta dig kunskap om coaching generellt och skriftlig coaching specifikt, och du får användbara tips, mallar och guider som hjälper dig att nå ditt bästa som skrivande coach.

 • 7 moduler, 34 lektioner
 • Kärnfull teori, filmer, guider, praktiska övningar och  konkreta exempel från verkliga sessioner via skrift
 • Grundkunskaper om coaching generellt
 • Grund- och fördjupningskunskaper i den skriftliga coachingens Vad, Hur och Varför
 • Grund- och fördjupningskunskaper om den skriftliga coachingprocessen och de basverktyg och kompetenser du behöver för att lyckas som skrivande coach
 • Redigerbara mallar som du enkelt justerar så det passar din verksamhet och varumärke
 • 3st Träningsverktyg som hjälper dig att träna och utveckla din praktiska kompetens inom skriftlig coaching
 • Certifieringsprocess och uppgifter

Vi firar din certifiering! 

När du har gått utbildningen klart så firar vi din framgång!
Du får en personlig mapp med återkoppling på din utveckling och praktik, certifikat och ett sigill. 

 • Digitalt certifikat
 • "Pappers-certifikat", levereras till din brevlåda
 • Sigill som du kan använda i marknadsföring, på hemsidan, etc

Verktygspaket:

Verktyg för din skriftliga coaching

Ett exklusivt paket med mallar och verktyg som du kan använda när du coachar dina klienter via skrift.

Hjälp dina klienter att:

 • Bygga självtillit, tro på sin förmåga, känna sig stark och tillitsfull inför vad hon kan uppnå och åstadkomma
 • Nå sina mål. Du får olika verktyg så att du kan hjälpa både den som är helt ovan/omotiverad att jobba med mål, och den som är motiverad att köra "all in".
 • Göra framsteg.  Använd verktyg som hjälper klienten att skapa en framåtrörelse och känna att hon uppnår mer i livet. Hjälp henne att kliva in i sin fulla kraft!
 • Agera och genomföra. Använd verktyg där klienten själv bestämmer vad, när och hur och hittar genom detta den inre motivationen att genomföra sin plan. Du står jämte henne med pepp, stöd och återkopplingar. 

Mikrokurs 1:

Designa din dröm

En kärnfull kurs med vägledning och coachande frågor som hjälper dig att se över dina grundbultar i företaget.

 • Lektion 1: Dina viktigaste
 • Lektion 2: Ditt avtryck
 • Lektion 3: Din drömklient
 • Lektion 4: Self-Accountability & Reflektion

Mikrokurs 2:

Paketering & Prissättning

En kärnfull kurs med tips och verktyg som hjälper dig att paketera din kunskap och hamna rätt i dina priser. 

 • Lektion 1: Hur du hittar fram till ett utbud som passar dig
 • Lektion 2: Fristående Coachingbrev
 • Lektion 3: Månadspaket
 • Lektion 4: Program
 • Lektion 5: Self-Accountability & Reflektion

Mikrokurs 3:

Nå ut & Sälj

En kärnfull kurs med kunskap och tips som hjälper dig att nå ut och sälja din skriftliga tjänst så att du får i gång ett härligt flow av klienter in i din verksamhet. 

 • Lektion 1: Ditt erbjudande
 • Lektion 2: Dina hem online
 • Lektion 3: Kundmagnet och e-postlista
 • Lektion 4: Bygga relationer och KLT
 • Lektion 5: Call to action
 • Lektion 6: Content & Attraktiva budskap
 • Lektion 7: Self-Accountability & Reflektion

Webbkurs:

Stark & Hållbar

Den här kursen hjälper dig att balansera upp din vardag och energi så att du kan leverera ditt bästa som coach, och samtidigt ha kraft till dina andra viktiga områden i livet.

Kursen hjälper dig att:

 • Synliggöra dina källor för glädje, balans och återhämtning, och hjälpa dig att implementera rutiner som balanserar upp en företagsvardag med mycket arbete och återkommande utmaningar. 
 • Dra nytta av verktyg som hjälper dig att nå fler mål och mer flow i din vardag 
 • Prioritera och proaktivt bygga din inre- och yttre styrka 
 • Bli tryggare i den du är, starkare i det du tror på, och mer tillitsfull inför dina möjligheter. 
 • Närma dig ett mindset som ökar ditt mod, tar ”udden av” misstag, vidgar perspektiv och öppnar för möjligheter. DINA möjligheter.
 • Nå klarhet i vad du önskar i ditt liv och använda affirmationer som hjälper dig att snabbare och lättare nå det liv och företagande du vill ha.  

Support, Forum & Mentorstöd

Du kommer att få all support och hjälp du behöver för att få full nytta och glädje av utbildningstiden, tillgodogöra dig kunskap, bocka av uppgifter, och nå hela vägen fram till att bli Certifierad i skriftlig coaching.  

 • Din utbildningsledare finns nära och tillgänglig på mail och chatt för frågor, funderingar, bollplank, experthjälp och tips
 • Du kan diskutera, fråga och vädra tankar i ett diskussionsverktyg som är kopplat till utbildningen + finna stöd och gemenskap i det Expert-Forum som ingår.
 • Du får 3 fria Mentorsamtal/möten (frivilliga) med din utbildningsledare via telefon, Zoom eller mail/chatt som du kan plocka ut när/om du vill och behöver under utbildningsperioden.
 • Accountability varje månad

12 månaders access, inloggning dygnet runt

 • Du får 12 månaders tillgång till allt utbildningsmaterial, support och certifieringsuppgifter, och du kan logga in på utbildningsportalen dygnet runt. Detta ger dig stora mått av frihet och flexibilitet. Du tar stegen i eget tempo vilket gör att lärande och kompetensutveckling (teoretisk och praktisk) införlivas i din verksamhet, i ditt mindset och din yrkesutövning.  
 • Du kan också välja att slutföra din utbildning på kortare tid om du vill, och då ändå ha fortsatt tillgång till innehållet de 12 månaderna ut. Perfekt om du vill gå tillbaka under året och påminna dig om vissa delar.  
 • Om "livet händer" så du inte hinner slutföra utbildningen inom 12 månader, kommer du att kunna förlänga tillgången (till en förmånlig månadskostnad) så länge du behöver för att bli klar med din certifiering.
 • Utbildningen sker helt på distans vilket innebär att du kan befinna dig var du vill i världen och behöver endast tillgång till dator med uppkoppling för att genomföra den.

Välj hur du vill betala:

 • Delbetala 12ggr
 • 12 payments of

  1848 SEK

  per month

  Moms tillkommer på priset

  Delbetala 12ggr
 • Certifieringsutbildning i skriftlig coaching
 • Bonusar, träningsverktyg, mallar, filmer och övningar
 • Certifieringsprocess och uppgifter
 • Certifikat & Sigill
 • 12 mån access, fritt tempo
 • Mentorsamtal, fortlöpande återkoppling & support, forum, accountability
 • Du delar upp betalningen på 12 månader
 • Summa: 22176kr ex moms (27720kr ink moms)
 •  
 • Delbetala 6ggr
 • 6 payments of

  3680 SEK

  per month

  Moms tillkommer på priset

  Delbetala 6ggr
 • Certifieringsutbildning i skriftlig coaching
 • Bonusar, träningsverktyg, mallar, filmer och övningar
 • Certifieringsprocess och uppgifter
 • Certifikat & Sigill
 • 12 mån access, fritt tempo
 • Mentorsamtal, fortlöpande återkoppling & support, forum, accountability
 • Du delar upp betalningen på 6 månader
 • Summa: 22080kr ex moms (27600kr ink moms)
 •  
 • Mest prisvärd
 •  

  22000 SEK

   

  Moms tillkommer på priset

  Köp utbildningen nu
 • Certifieringsutbildning i skriftlig coaching
 • Bonusar, träningsverktyg, mallar, filmer och övningar
 • Certifieringsprocess och uppgifter
 • Certifikat & Sigill
 • 12 mån access, fritt tempo
 • Mentorsamtal, fortlöpande återkoppling & support, forum, accountability
 • Du betalar hela utbildningen direkt
 • Summa: 22000kr ex moms (27500kr ink moms)
 •  


"- Emailcoachen Linda har tagit fram en fantastisk utbildning med pedagogiskt upplägg,
där hon delar med sig av sin kunskap, omsorg och värme tillsammans
med motiverande, personlig, konstruktiv kritik.  

En ovärderlig möjlighet för dig som vill coacha i skrift."

 Marianne på Livsformation  

Detta utbildningspaket är för dig som vill sticka ut på marknaden, få en kvalitetsstämpel och bygga tillit och professionalism runt ditt varumärke. Du vill också kunna ta mer betalt för dina skriftliga tjänster och därmed lättare uppnå lönsamhet, hållbarhet och frihet i ditt företagande. 

Du får ett unikt certifieringsprogram som ger dig all kunskap, support, mentorskap och praktik du behöver för att bli certifierad och för att nå en stark trygghet, stolthet och självsäkerhet i din roll som skrivande coach.

Du får också massor av ”bonus-kunskap”, inspiration, träningsverktyg, mallar, mentorsamtal, accountability, support, bollplank och community.  

Du får 12 månaders tillgång till allt, vilket ger dig full frihet i ditt lärande + ovärdeligt mentorstöd under ett helt år.
Efter genomförd utbildning får du ett fint bevis på din kompetens via ett certifikat, sigill och titeln: Certifierad i skriftlig coaching. 

Din investering: 22 000kr, ex moms (27 500kr ink moms) Delbetalning från 1848kr/mån är möjlig

Vilken utbildning passar dig bäst?

Emailcoachen EXPERT är ett av tre utbildningspaket du kan välja på för att lära dig
skriftlig coaching.
Titta gärna in på vilka de andra två paketen är innan du bestämmer dig ➝ ➝ ➝ 

Vanliga frågor: 

Absolut! Du blir certifierad coach med denna utbildning, specialiserad på skriftliga metoder.

Ja. Det finns stora likheter i att coacha via skrift och samtal, men det är viktigt att förstå att det också finns betydande skillnader. Kompetenser som samtalscoacher har kan således till viss del överföras till skrift, men det räcker inte för att det ska bli kvalitativt fullt ut. På liknande sätt kan du använda det du lär i denna utbildning och överföra på samtal, men du får inte träning och praktik i samtalsmetodik i den här utbildningen.  

Om du vill att den skriftliga coachingen ska få en betydande plats i ditt företagande, och vill du signalera att du är specialiserad på metoden, så är denna certifieringsutbildning rätt väg att gå. Vill du därefter lära dig samtalsmetodik finns det många utbildningar på marknaden för det (ingen av dessa lär dock ut kvalitativ skriftlig metodik för coaching).  

Om man vill lära sig att coacha både via samtal och skrift, så känns det för många enklare att börja med skriftlig coaching. Detta eftersom det är en ”trygg” arena att träna i. Du coachar i egen takt och utan pressen att leverera inom exempelvis en timme. Du kan också känna in kring den coaching du ger, ändra och fixa så mycket du vill under träningsperioden utan att din klient ”ser eller märker”.
Ett värde till med att börja med skrift är att du direkt lär dig att coacha utan att bli beroende av din klients omedelbara respons och bekräftelse. Du lär dig att ha tillit till processen och att klienten når framsteg i sitt tempo och utan att du är fysiskt nära. Detta gör att du direkt anammar förhållningssättet att din klient är en självgående individ med enorm potential. Klienten åstadkommer resultaten och du är hennes guide och ett stöd på vägen.

Ja. Detta utbildningspaket är format för att du ska erhålla alla de kunskaper, förståelser och kompetenser som krävs för att bli Certifierad i skriftlig coaching. Detta innebär att du kan vara nybörjare och då lära allt från början, eller ha en viss vana av skriftlig coaching och då få vidareutveckling inom utbildningen. Allt anpassas efter din kompetensnivå och specifika behov.

För att säkerställa allas utveckling bedömer utbildningsledaren efter en standard som bestämmer vilka krav som ska uppfyllas för att certifikat ska utfärdas. Eftersom denna utveckling då kommer att ta olika lång tid för alla beroende på förkunskaper, inlärningskurva och studiefart, så får du 12 månaders tillgång till allt. På 12 månader hinner du lära dig massor, praktisera flera gånger, upprepa och implementera allt i ditt företagande och profession.

Båda utbildningspaketen är riktigt värdefulla och den teoretiska delen är densamma.

Skillnaderna är dessa:

- I Premium är det självstudier. I Expert studerar du i fritt tempo och har fortgående stöd av mentor och studiekamrater.
- I Premium kan du erhålla diplom efter slutförd utbildning. I Expert erhåller du certifikat, sigill och får titeln: Certifierad i skriftlig coaching.  
- I Premium praktiserar du självständigt med hjälp av 3 Träningsverktyg. I Expert får du samma 3 Träningsverktyg + återkoppling och fortgående mentorstöd under din praktik.
- I Premium reflekterar du självständigt kring det du lär. I Expert jobbar du med fortgående certifieringsuppgifter som hjälper dig att tillgodogöra dig det du lär och få personlig återkoppling av din mentor för varje steg du tar.

Vill du ”bolla” kring vilket utbildningspaket som passar dig bäst: skriv till mig så hjälper jag dig.  

Nej det behöver du inte. I utbildningspaketet Expert får du både grund- och fördjupningsutbildning.

För att hitta rätt utbildningspaket för dig så kan du fundera en stund på vad du vill uppnå med din utbildning, vilken kompetensnivå du vill nå.

- Vill du ”bara” lära dig grunderna och det du behöver för att komma i gång. Då är Core paketet för dig.  

- Vill du både lära dig grunderna och få fördjupade kunskaper + massor med värdefull kunskap om hur du lyckas med din coachingverksamhet och når framgång som skrivande coach. Då är Premium ditt paket.

- Vill du nå en stark tillit, stolthet och självsäkerhet i din roll som skrivande coach, expert-nivå i din kompetens och få det högsta ”beviset” (ett certifikat) på det du kan så är Expert utbildningspaketet för dig. Expert är också paketet för dig som vill få allt som ingår i Premium + 12 månaders mentorstöd under din resa.

Vill du ”bolla” kring vilket utbildningspaket som passar dig bäst: skriv till mig så hjälper jag dig.  

Nu på en gång om du vill! När du betalar med kort får du omedelbar access till utbildningen.
Om du väljer att betala med faktura får du access till utbildningen efter registrerad betalning.

Du har stor frihet i att genomföra och slutföra utbildningen i fritt tempo. Du kan läsa på heltid, deltid, gå in och upprepa moduler och uppgifter så många gånger du vill och behöver under dessa 12 månader.
Detta betyder att du kan erhålla ditt certifikat efter bara 3-4 månader, eller så väljer du att läsa och lära i ett lugnare tempo. 

Ja det är det.  Mallarna är redigerbara så att du kan lägga in de färger, typsnitt, texter och foton du vill ha så det passar din verksamhet och varumärke.  

Ja. Du kommer att få en rad användbara exempel + titta in i och inspireras av en verklig coachingprocess via skrift.

Detta är en helt unik utbildning fokuserad på skriftlig coaching. Det är den enda utbildningen i sitt slag på marknaden och skapad utifrån mångårig praktisk erfarenhet av skriftlig coaching och undervisning i metoden.
 
Andra coachingutbildningar du hittar på marknaden har fokus på att lära ut samtalsmetodik, medan denna utbildning lär ut skriftlig metodik för coaching.

Du får också grundkunskap om coaching generellt i denna utbildning, och detta avser att ge dig en förståelse för professionen som du sedan applicerar på de specifika förutsättningar som gäller för kvalitativ skriftlig coaching.  

Din investering är: 22 000kr, ex moms (27 500kr ink moms)
Delbetalning från 1848kr/mån är möjlig

Kombinationen av utbildning + forum inne på portalen + mailsupport, ger dig utbildning, vägledning, rådgivning, mentorskap och coaching.  
Ta detta med dig när du kontaktar Skatteverket och frågar vilka avdrag som gäller för dig.

I samband med köp får du ett specificerat kvitto till din e-postadress.  
Du kan också ladda ner kvittot inne på utbildningsplattformen.

Nej det är inget öppet köp på kurser, digitala verktyg och utbildningar.    
Om du känner dig osäker på om utbildningen är för dig, skriv till Emailcoachen Linda med dina funderingar, så får du svar på alla frågor innan du bestämmer dig. 

Välj hur du vill betala:

 • Delbetala 12ggr
 • 12 payments of

  1848 SEK

  per month

  Moms tillkommer på priset

  Delbetala 12ggr
 • Certifieringsutbildning i skriftlig coaching
 • Bonusar, träningsverktyg, mallar, filmer och övningar
 • Certifieringsprocess och uppgifter
 • Certifikat & Sigill
 • 12 mån access, fritt tempo
 • Mentorsamtal, fortlöpande återkoppling & support, forum, accountability
 • Du delar upp betalningen på 12 månader
 • Summa: 22176kr ex moms (27720kr ink moms)
 •  
 • Delbetala 6ggr
 • 6 payments of

  3680 SEK

  per month

  Moms tillkommer på priset

  Delbetala 6ggr
 • Certifieringsutbildning i skriftlig coaching
 • Bonusar, träningsverktyg, mallar, filmer och övningar
 • Certifieringsprocess och uppgifter
 • Certifikat & Sigill
 • 12 mån access, fritt tempo
 • Mentorsamtal, fortlöpande återkoppling & support, forum, accountability
 • Du delar upp betalningen på 6 månader
 • Summa: 22080kr ex moms (27600kr ink moms)
 •  
 • Mest prisvärd
 •  

  22000 SEK

   

  Moms tillkommer på priset

  Köp utbildningen nu
 • Certifieringsutbildning i skriftlig coaching
 • Bonusar, träningsverktyg, mallar, filmer och övningar
 • Certifieringsprocess och uppgifter
 • Certifikat & Sigill
 • 12 mån access, fritt tempo
 • Mentorsamtal, fortlöpande återkoppling & support, forum, accountability
 • Du betalar hela utbildningen direkt
 • Summa: 22000kr ex moms (27500kr ink moms)
 •  

Vad skulle det innebära för dig (och dina klienter) om du börjar erbjuda skriftlig coaching?


Kanske känner du redan att det är ”perfect match” för dig att börja coacha via skrift?
Att du alltid har älskat att skriva, och tanken på att kunna hjälpa dina klienter (helt- eller delvis) i det fria och transformativa skriftliga rummet känns bara så du?  

Eller så kanske du känner en spirande nyfikenhet för denna metod, som under flera år nu har växt i popularitet och efterfrågan? En nyfikenhet i vad det skulle kunna innebära för dig, ditt företagsliv, din hälsa, arbetsglädje och dina intäkter – om du balanserar upp tidsbokningar och låsta scheman - med mer flexibilitet och frihet att forma dina dagar som du vill?      

Sedan 2018 har egenföretagare tagit hjälp av Emailcoachens utbildningar för att forma och nå sina drömmiga verksamheter, helt- eller delvis innehållande skriftliga produkter och tjänster.
Hit kommer studerande i coachingutbildningar, nystartade företagare och etablerade coacher.  
Alla med en gemensam dröm: drömmen om ett fritt, hållbart, glädjefyllt och lönsamt företagande.    

I den drömmen passar skriftlig coaching som "hand i handske". Och detta är orsakerna:  

NÄR LIVET HÄNDER, PÅVERKAS INTE VÅRA KLIENTER

Också vi coacher kan bli sjuka, och oplanerade saker kan hända som gör att vi behöver ta ledigt en dag eller två.

Som skrivande coach kan du lägga jobbet på hyllan någon dag – utan att din klient berörs och behöver ändra om i sin kalender.

VI VET HUR VI NÅR VÅR BÄSTA FÖRMÅGA SOM COACH

En coach som älskar skriftlig coaching känner hur värdefullt det fria och flexibla rummet är för hennes skicklighet och förmåga som coach. Möjligheten att kunna coacha när dagsformen och energin är på topp.
Tack vare detta, så briljerar hon i varje coachingtillfälle. Hon blir fri, kreativ och innovativ i sin coaching, och tar sig alltid an sina klienter med utvilade och nyfikna ögon. Hon vågar prova nya vägar, tekniker och övningar och är samtidigt medveten om när hon behöver ta en paus, känna in, och avvakta.
En process som klienten får skörda frukten av

VÅRT FÖRETAGANDE MÖJLIGGÖR VÅR DRÖM

En coach som älskar skriftlig coaching njuter av att kunna kombinera sina två stora passioner: att skriva och att coacha. Kombinationen ger så mycket arbetsglädje och möjliggör samtidigt att coachen kan leva det fria företagslivet hon alltid drömt om.  

För en skrivande coach ligger inte drömlivet där framme och ”sen”.
Det är här och nu. I varje klientmöte.
Varje dag.

VI FORMAR VÅRA DAGAR SOM VI VILL

Som skrivande coach möter vi våra klienter inom den svarstid vi båda kommit överens om innan samarbetet. Detta ger oss luftiga och flexibla scheman. Och vi älskar det!
Det är i det fria företagandet som vi frodas och mår som bäst.
Ett välmående som gagnar våra klienter som alltid får vår hjälp när vi känner oss utvilade, engagerade och innovativa.

VI GER VÅRA KLIENTER MER

Coachen som coachar (helt- eller delvis) via skrift har sett dess mervärde för klienten. Hon vet att skrivandet ger klienten frihet och flexibilitet, möjlighet till eftertanke, utrymme att få kontakt med sin intuition och de inre svaren, och en process som bygger självförtroende och stärker självtillit.
Genom att baka in kvalitativ skriftlig coaching i sitt utbud så vet coachen att klienten får MER. Och det känns riktigt härligt!

ATT HITTA FRAM TILL SKRIFTLIG COACHING KÄNNS FÖR OSS SOM ATT ”HITTA HEM”

Coachen som älskar skriftlig coaching har ofta burit längtan och drömmen om detta inom sig. Länge. Hon kände förmodligen redan i coachingutbildningen att något saknades, och hon har kanske också försökt att få ”traditionell” coaching med fullbokade scheman och tidsbokningar att fungera.
Så när hon hör talas om skriftlig coaching så VET hon redan. Detta är ”perfect match” för henne. Detta är hennes ”grej”.

VI BLIR HÅLLBARA

Coachen som älskar skriftlig coaching har ofta högkänsliga och/eller introverta drag. Hon behöver ”brus-fria” stunder av självsamhet för att ha fulladdade batterier och må riktigt bra.
Med den skriftliga coachingen kan hon gå ”all in” i sin passion för att hjälpa sin klient och detta SAMTIDIGT som hon njuter av en stund utan ”brus”.
Det skriftliga rummet kräver ingen återhämtningstid för henne, det GER i stället den påfyllning hon behöver.

VI MÖTER ETT VÄXANDE BEHOV

En coach som börjar erbjuda skriftlig coaching har ofta en stor efterfrågan från sina klienter, redan innan tjänsten står redo.
Våra klienter vill ha möjligheten att ta sig an coachingen när det passar dem. De vill kunna dela upp en session på flera tillfällen och ha fritt utrymme att låta frågor ”marinera” så länge de behöver.
De vill kunna gå tillbaka och läsa om den utveckling de genomgått, och de vill att varje steg framåt ska vara väl förankrad i det som känns rätt. Inuti.

Ja våra klienter älskar allt det som skriftlig coaching möjliggör! Precis lika mycket som vi coacher gör ❤️

Välj hur du vill betala:

 • Delbetala 12ggr
 • 12 payments of

  1848 SEK

  per month

  Moms tillkommer på priset

  Delbetala 12ggr
 • Certifieringsutbildning i skriftlig coaching
 • Bonusar, träningsverktyg, mallar, filmer och övningar
 • Certifieringsprocess och uppgifter
 • Certifikat & Sigill
 • 12 mån access, fritt tempo
 • Mentorsamtal, fortlöpande återkoppling & support, forum, accountability
 • Du delar upp betalningen på 12 månader
 • Summa: 22176kr ex moms (27720kr ink moms)
 •  
 • Delbetala 6ggr
 • 6 payments of

  3680 SEK

  per month

  Moms tillkommer på priset

  Delbetala 6ggr
 • Certifieringsutbildning i skriftlig coaching
 • Bonusar, träningsverktyg, mallar, filmer och övningar
 • Certifieringsprocess och uppgifter
 • Certifikat & Sigill
 • 12 mån access, fritt tempo
 • Mentorsamtal, fortlöpande återkoppling & support, forum, accountability
 • Du delar upp betalningen på 6 månader
 • Summa: 22080kr ex moms (27600kr ink moms)
 •  
 • Mest prisvärd
 •  

  22000 SEK

   

  Moms tillkommer på priset

  Köp utbildningen nu
 • Certifieringsutbildning i skriftlig coaching
 • Bonusar, träningsverktyg, mallar, filmer och övningar
 • Certifieringsprocess och uppgifter
 • Certifikat & Sigill
 • 12 mån access, fritt tempo
 • Mentorsamtal, fortlöpande återkoppling & support, forum, accountability
 • Du betalar hela utbildningen direkt
 • Summa: 22000kr ex moms (27500kr ink moms)
 •  

vilken utbildning passar dig bäst?


- Vill du ”bara” lära dig grunderna i skriftlig coaching och det du behöver för att komma i gång? Då är CORE paketet för dig.    

- Vill du både lära dig grunderna och få fördjupade kunskaper + massor med värdefull kunskap om hur du lyckas
med din coachingverksamhet och når framgång som skrivande coach? Trivs du med självstudier? Då är PREMIUM ditt paket.  

- Vill du nå en stark tillit, stolthet och självsäkerhet i din roll som skrivande coach, expert-nivå i din kompetens
och få det högsta ”beviset” (ett certifikat) på det du kan? Då är EXPERT utbildningspaketet för dig.
EXPERT är också paketet för dig som vill få allt som ingår i Premium + 12 månaders mentorstöd under din resa.


Grundutbildning

emailcoachen core


Grundutbildning i skriftlig coaching

3 bonusar, verktyg & mallar

12 mån access, fritt tempo

Självstudier, diskussionsrum, mailsupport

Pris från 388kr/mån

grund- & fördjupningsutbildning

emailcoachen premium


Grund- & fördjupningsutbildning
i skriftlig coaching

5 bonusar, träningsverktyg, mallar,
filmer och övningar

Slutprov & Diplom

12 mån access, fritt tempo

Självstudier, diskussionsrum, mailsupport

Pris från 840kr/mån

certifieringsutbildning

emailcoachen expert


Certifieringsutbildning i
skriftlig coaching

5 bonusar, träningsverktyg, mallar,
filmer och övningar

Certifieringsprocess och uppgifter

Certifikat & Sigill

12 mån access, fritt tempo

Mentorsamtal, fortlöpande
återkoppling & support

 Expertforum, Accountability

Pris från 1848kr/mån