Certifierad skriftlig coach


Drömmer du om att jobba som coach och älskar du att skriva?

Denna utbildning vänder sig till dig som vill bli specialist
på att coacha via skrift och som vill bygga en coachingverksamhet
som du kan leva på.

Du kan se fram emot en rolig och givande utbildning som utvecklar
dig på ett personligt- och kompetensmässigt plan.

Med hjälp av teori, praktik, övningar, certifieringsuppgifter och nära mentorstöd, når du en stark tillit, stolthet och självsäkerhet i din roll
som skriftlig coach, och får det högsta beviset (certifikat)
att visa upp på marknaden.

Emailcoachen EXPERT – utbildningen för dig som vill bli:
Certifierad skriftlig coach
Effektiv studieplan


Utbildningens syfte: 

Denna utbildning avser att ge dig de kunskaper, förståelser och kompetenser som
krävs för att ge kvalitativ coaching via skift och erhålla ditt certifikat.

Med hjälp av teori, praktik, övningar, certifieringsuppgifter och mentorstöd –
når du stark tillit, stolthet och självsäkerhet i din roll som skriftlig coach,
och får det högsta beviset (certifikat) att visa upp på marknaden.

Utbildningen är för dig som:

➺ Vill coacha och vägleda människor till förändring, bättre mående och det liv de vill uppnå.  

➺ Du vill sticka ut på marknaden, få en kvalitetsstämpel och bygga tillit och
professionalism runt ditt varumärke.  

➺ Du älskar att skriva och vill möta upp den ökande efterfrågan på skriftlig coaching.  

☆ Utbildningen passar både om du är nybörjare eller har vana av coaching sedan tidigare.
Allt anpassas efter din kompetensnivå och specifika behov.

Efter slutförd utbildning:  

✔ Känner du dig trygg i att du kan leverera kvalitativ skriftlig coaching.
Du har utvecklats på ett personligt- och kompetensmässigt plan,
och kliver ut på marknaden med stark tillit, självförtroende och stolthet.  

✔ Du har massor med verktyg, insikter och tips i din ryggsäck som
kommer att hjälpa dig att nå ut till drömklienten, sälja med hjärta och lätthet,
och bygga och växa din coachingverksamhet.

✔ Du har nått en vana och trygghet i din praktik, och är i full gång
med att coacha och hjälpa dina klienter via skrift.  

✔ Du har ett skinande certifikat och sigill som stärker ditt varumärke
och visar att du är specialist på att ge stöd via skrift.
Detta gör dig konkurrenskraftig och får blivande klienter
att känna trygghet i att anlita dig.  


Studiestart:
Intag till utbildningen sker 3-4 ggr/år. 
Kommande intag: preliminärt aug 2024.Plats:
Onlineutbildning


Individuell & flexibel studietakt:
Du får 12 mån tillgång till utbildningen
(med möjlighet att förlänga).
Du läser i eget tempo och kan logga in
på kursportalen dygnet runt.


Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs


Pris:
32 000 kr, ex moms

Delbetalning:
12 ggr á 2 740 kr/mån, ex momsBra att veta:
Utbildningen finns också med en
flexibel studieplan.
Du delar då upp utbildningen i 3 steg och investerar i ett steg i taget.
Med den flexibla studieplanen kan du starta din utbildning nu direkt.
➺ Läs mer om den flexibla studieplanen

Du läser utbildningen i fritt tempo och kan lägga upp dina studier som det passar dig och din vardag.
Det fungerar därför utmärkt att läsa utbildningen samtidigt som du har en annan sysselsättning.

Du har 12 mån tillgång till allt i din utbildning och kan förlänga detta vid behov.

Under utbildningsperioden har du nära stöd och support av din utbildningsledare och mentor Linda Lindberg.
Förutom att du genomgående får din mentors återkopplingar på de certifieringsuppgifter du lämnar in,
så kan du också skicka iväg en fråga eller fundering via mail eller chatt när du behöver.
Du får även 6 st fria live-möten (via skrift) tillsammans med din mentor - som du kan (om du vill) plocka ut
när du behöver extra fokuserad hjälp med något.
Om du vill connecta med andra som går utbildningen finns "diskussionsrum" tillgängliga.

Det ingår inga obligatoriska möten, och det är frivilligt att nyttja den support som ingår.  

Certifieringsprocessen bygger på en kombination av reflektionsuppgifter och praktiska uppgifter,
där bedömning sker enligt en standard som bestämmer vilka krav som ska uppfyllas för att certifikat ska utfärdas.  

Certifieringsmodellen består av 6 delar för granskning:

•Dina kunskaper och förståelser om den skriftliga metoden för coaching och vägledning.
•Din förmåga att forma och använda kvalitativa basverktyg i sin skriftliga coaching.
•Dina kunskaper om den skriftliga coachens 5 baskompetenser och förmåga att reflektera kring baskompetensernas betydelse i praktiken.
•Dina personliga uppfattningar om etik inom coachingsamarbeten.
•Din förmåga att reflektera över sin kompetens som coach generellt och skriftlig coach specifikt.
•Dina lärdomar, förmågor och insikter erhållna inom 4 skriftliga klientsamarbeten.

Du har nära stöd av utbildningsledare och mentor under hela processen,
och du kommer att få all hjälp du behöver för att genomföra utbildningens delar. 

Modul 1: Välkommen!
  Lektion 1: Certifieringsmodell & processen
  Lektion 2: Studietips
  Lektion 3: 3 fokus som hjälper dig att lyckas som skriftlig coach
  Lektion 4: Ditt supportpaket
  Uppgift A: Kom i gång med utbildningen  

Modul 2: Detta är coaching
  Lektion 1: Coachingens Vad, Hur & Varför
  Lektion 2: Coachens basfärdigheter
  Lektion 3: GROW-modellen
  Uppgift B: Reflektioner om coaching  

Modul 3: Detta är skriftlig coaching
  Lektion 1: Den skriftliga coachingens Vad, Hur & Varför
  Lektion 2: Skriftlig coaching är framtiden!
  Uppgift C: Reflektioner om skriftlig coaching  

Modul 4: De 7 basverktygen för skriftlig coaching.
  Lektion 1: Den skriftliga coachingprocessen
  Lektion 2: Kartläggning
  Lektion 3: Coachingöverenskommelse
  Lektion 4: Coachingbrev
  Lektion 5: Återkopplingar
  Lektion 6: Klientens summering
  Lektion 7: Avslutande summering
  Lektion 8: Löpande mailcoaching
  Uppgift D1: Skapa en Kartläggning
  Uppgift D2: Reflektioner om basverktygens betydelse  

Modul 5: Skriftliga live-sessioner 
  Lektion 1: Förutsättningar för ett lyckat coach-klientsamarbete inom skriftliga live-sessioner
  Lektion 2: Live-sessioner via MAIL
  Lektion 3: Live-sessioner via CHATT  

Modul 6: Den skriftliga coachens 5 baskompetenser 
  Lektion 1: Den skriftliga coachens 5 baskompetenser
  Lektion 2: Att kunna följa etiska riktlinjer och implementera rutiner för säkerställande av GDPR, personlig integritet och sekretess.
  Lektion 3: Att värdesätta användandet av kvalitativa basverktyg inom coachingen
  Lektion 4: Att understödja den ömsesidiga relationen bestående av Närhet, Närvaro, Känslor och Tillit.
  Lektion 5: Att behärska och stödja god och effektiv kommunikation
  Lektion 6: Att underlätta lärande, utveckling och resultat.
  Uppgift E: Reflektioner om baskompetensernas värde.
  Uppgift F: Etik inom coachingsamarbeten
  Uppgift G: Dina kompetenser som skriftlig coach
  Uppgift H1: Träna på Aktivt läsande
  Uppgift H2: Träna på skriftlig kommunikation
  Extrauppgift (utom cert): Träna på Aktivt läsande  

Modul 7: Praktisera skriftlig coaching 
  Tips inför praktiken: Lära för livet
  Praktikuppgift 1
  Praktikuppgift 2
  Praktikuppgift 3
  Praktikuppgift 4  

Modul 8: Nu är du snart certifierad! 
  1 Lektion: Wow vad du är bra!  Detta ingår också i ditt utbildningspaket:

  ❥ Träningsklienter. Du får tillgång till en aktuell lista med engagerade och härliga träningsklienter som väntar på din hjälp.
Personer som vill hjälpa dig att öva inom utbildningen, med potential att bli också betalande klienter om det känns rätt för er båda.  

  ❥ Praktik som förbereder dig på ett liv som egenföretagare. Praktikmomentet ger dig värdefull övning inom vanliga paketeringar
för skriftlig coaching. Du bygger vana, kompetens och erfarenhet som du direkt kan applicera på skarpa tjänster och klienter.  

  ❥ Support- & Coachingpaket: 6 st Coach- & Mentormöten á 90 min, mail- och chattsupport, diskussionsrum, accountability,
skräddarsydda återkopplingar på certifieringsuppgifter.    

  ❥ Verktygspaket: 18 extra verktyg/mallar som du kan använda tillsammans med dina klienter.    

  ❥ Business Collection: 3 webbkurser med kunskap om hur du formar din framgångsrika coachingverksamhet online.    

  ❥ Certifikat & Sigill efter genomförd utbildning.  

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen passar både om du är nybörjare eller har vana av coaching sedan tidigare.
Allt anpassas efter din kompetensnivå och specifika behov.

Den här utbildningen är för dig som vill
kunna leva på din coachingverksamhet


Det här är en unik coachingutbildning på fler sätt än att den fokuserar på skriftlig coaching.
Förutom att du kommer att bli specialist på att coacha via skrift, så kommer du att få hjälp med helheten för att lyckas med din coachingverksamhet.

☆ Du kommer att få lära dig allt du behöver för att nå ut, paketera, prissätta, sälja, jobba hållbart, växa och utveckla din verksamhet.  

☆ Du får businesscoaching under ett helt år, och hjälp med det som just
du behöver för att skapa en framgångsrik coachingverksamhet online.


♡ I Emailcoachen Expert är du aldrig ensam. Du har nära stöd och "bollplank" när du behöver det under resan.


- Vill du starta din utbildning nu direkt?
Med den "flexibla studieplanen" delar du upp dina studier i 3 delar
och kan starta Steg 1 på en gång.
➺ Läs mer här

I denna utbildning blir du

Certifierad skriftlig coach


En titel som kan innebär många möjligheter & värden för dig:

☆  Du visar att du är specialist på att ge coaching via skrift. Du får en kvalitetsstämpel som gör dig konkurrenskraftig och får blivande
klienter att känna trygghet i att anlita dig.    

☆  Du möter upp en växande efterfrågan. Våra klienter efterfrågar
skriftligt stöd inom bland annat livsfrågor, hälsofrågor, affärsutveckling, andlig utveckling, återhämtning, stresshantering, personlig utveckling, självledarskap, karriärutveckling, mental träning, etc
Du kan därmed applicera dina kompetenser som certifierad - på många olika områden.

☆  Du kan också komplettera den yrkesroll du eventuellt redan har och
skapa ett unikt varumärke som attraherar den drömklient du vill jobba med.
Exempel:  
Certifierad intuitiv coach, specialist på skriftliga metoder 
Återhämtningsterapeut & Certifierad skriftlig coach
Human designexpert & Certifierad skriftlig coach 
Businesscoach & Företagsmentor, specialist på skriftliga metoder 
Certifierad skriftlig coach & Mental tränare
Certifierad skriftlig coach och terapeut
Certifierad coach - ger stöd via skrift och samtal

Skriftlig coaching och vägledning är ett kraftfullt stöd som ökar klientens självinsikt, självtillit och självförtroende.
Klienten når transformation i eget tempo, kommer i kontakt med- och vägleds av sina inre genuina svar, och upplever stor frihet och integritet i processen och de framsteg hon gör.   

Att vara coach och vägledare via skrift innebär att stödja klienten i hennes transformation, och samtidigt ge klienten fritt utrymme att tillgodogöra sig stödet som det passar henne.
En frihet som optimalt tillvaratar och väcker klientens motivation till förändring och egenansvar.  

När du lär dig att coacha via skrift,  öppnas fina möjligheter till

Lönsamhet & arbetsglädje!


Som certifierad och expert på skriftlig coaching kan du skapa fantastiska paket och tjänster, som både du och dina klienter älskar!

Exempel:

☆  Härliga ”live”- möten via skrift, som tar tillvara skrivandets fördelar och bygger en fin närhet i samarbetet med din klient.    

☆  Lönsamma VIP-dagar, som maximerar klientens resultat och bibehåller möjligheten för pausar, eftertanke och skrivandets självstärkande egenskaper.      

☆  Kraftfulla helhetspaketeringar där du under en längre tid följer och hjälper din klient och där ni båda bevarar den frihet och flexibilitet som skrivandet medför.    

☆ Attraktiva utbildningar och kurser som klienten läser självständigt i kombination med skräddarsydd coaching via skrift.

Vad skulle en certifiering kunna innebära för dig?

Deltagare som hittills gått utbildningen använder uttryck som:
"Jag har hittat hem", "Jag är fullbokad", "Jag älskar att coacha så här!", "Vad lätt det har blivit att sälja nu", "Det är såå roligt!", 
"❤️", "Jag använder dagligen det jag lärt", "Allt har blivit så bra!", "Detta är mitt kall", "Jag är så tacksam"
för att beskriva sitt företagande som Certifierad skriftlig coach.
 
Dessa deltagare har under sin utbildning fått all hjälp de behövt för att på bästa sätt implementera det de lärt,
nå en stark personlig- och kompetensutveckling, och hitta fram till sina
optimala paketeringar, priser och övriga pusselbitar i verksamheten.

Det stödet kommer du också att få.


"- Linda är fantastisk på att plocka ut dom där bitarna man behöver höra, lyfta styrkorna man
själv inte ser (eller tror på) och få en att känna sig trygg i sin kompetens.  
Tack Linda för att du finns där hela tiden med dina snabba återkopplingar, din gedigna kunskap
och kompetens och din fina genuina sida som verkligen vill att vi som går ditt program ska lyckas.

   Programmet har en tydlig struktur, steg för steg mallar med tips och konkret kunskap blandat om vart annat. Det ger en motivation att fortsätta framåt.  Att Linda sen är snabb med att svara på dina frågor,
kommer med nya infallsvinklar och får en att tänka själv - med hennes stöd bakom sig är guld värt.
Ibland är det inte det färdiga svaret du behöver utan en vinkel till att hitta svaret själv - coaching helt enkelt"

Sabina Hasselgren
ADHD coach med fokus på skriftlig coaching
Appen Mindful ADHD kvinna
Onlineprogram och kurser
Certifierad skriftlig coach

Hemsida: www.sabinahasselgren.se
Instagram: @sabinahasselgren

Linda Lindberg

Utbildare & Coach, expert på skriftlig coaching.

Jag som har skapat certifieringsutbildningen, och är den som kommer att vara din utbildningsledare, support och mentor genom hela processen, heter Linda Lindberg.

Första gången jag coachade via skrift var 2006, under min då pågående utbildning till Studie- & Yrkesvägledare. Sedan 2015 har jag emailcoachat på heltid i egen verksamhet. 2018 startade jag min första utbildning för andra coacher som ville lära sig skriftlig coaching, och har sedan dess utbildat hundratals coacher inom metoden.    

Allt jag har lärt och erfarit under dessa år, kommer du att få dra nytta av inom din utbildning till Certifierad skriftlig coach. Du kan tryggt försäkra dig om att det du lär dig om metoden är det allra bästa på marknaden, och att du kommer att få all hjälp du behöver för att fullt ut lyckas med skriftlig coaching.    

Varmt välkommen att höra av dig direkt till mig vid frågor.
/Emailcoachen Linda


"- Utbildningen är toppen och har gett mig ordentligt med luft under mina vingar! Den har gett mig en bredd men också en djupare förståelse och kunskaper i hur jag på bästa sätt kan använda mig av den skriftliga formen.  Under resans gång har jag insett att allting har gett mig fördjupade kunskaper
men även insikter om mig själv och det som jag önskar att skapa.

Mycket värdefull informativ utbildning som bjuder på ett smörgåsbord med verktyg, och kunskaper att plocka från.  Linda som utbildningsledare är fantastisk och har funnits nära med på resan, mött upp,
peppat, gett tips och vägledning på bästa sätt. Tusen tack!"

 Greta Sandström
Certifierad skriftlig coach
Hemsida: www.gretasandstrom.se 


"- Certifieringsutbildningen har varit gedigen och mycket väl genomarbetad med hög kvalitet.
Linda är trygg och generös att ha som mentor och har funnits tillgänglig med sitt stöd under hela processen.
 Utbildningen går att applicera på så många olika områden när det gäller olika typer av coaching
och ger också en bred kompetens."

Malin Ahlenius, Indisoul
Human Design coach & Self-empowerment guide
Certifierad skriftlig coach

Hemsida: www.indisoul.se  

"- En super fin utbildning där jag har fått ta del av en hel verktygslåda för att hjälpa mina framtida klienter att ta nya steg framåt samt att jag själv fått en personlig utveckling på köpet. Det märks att Linda har stor erfarenhet av att möta klienter i skrift och hon förmedlar sin utbildning med ett stort hjärta. Linda är verkligen helt fantastisk och ödmjuk. Jag har känt mig så hållen genom hela utbildningen av henne, fått svar på mina frågor och hjälp när jag har kört fast. Tack för en fin utbildning!."

Jenny
Certifierad skriftlig coach

Varför certifiera sig?

Intresset för skriftlig coaching har växt enormt de senaste åren.
Den ökade efterfrågan och populariteten väcker behovet av certifiering.  

Marknaden, dina klienter, behöver kunna se skillnad på den som inte gått någon utbildning och på DIG -
som genom certifieringen kommer att ha alla kunskaper och färdigheter som behövs för att ge dem det allra bästa stödet via skrift. 

Du får en kvalitetsstämpel

 Med ett certifikat sticker du ut och visar att du har alla kunskaper och färdigheter som behövs för att ge kvalitativt stöd via skrift.

Du blir konkurrenskraftig

En klient som står och väljer mellan två coacher som erbjuder liknande stöd kommer sannolikt att välja den som har bevisad kompetens och utbildning i ryggen.

Du blir trygg i din profession

När du har slutfört utbildningen och fått certifikatet så vet du att du kan ge kvalitativt stöd via skrift. Du har nått tryggheten, kompetensen och självförtroendet som kommer att märkas i allt du visar och gör: i din praktik, marknadsföring, i din arbetsglädje, energi, klarhet
och tillförsikt.

Du kan ta mer betalt

Precis som en genomförd utbildning motiverar högre lön för en anställd, så motiverar ett erhållet certifikat att du kan ta mer betalt för dina skriftliga tjänster. Att certifiera dig kommer således att bli en värdefull pusselbit för att du ska kunna leva på din coachingverksamhet.

"-Att börja med emailcoaching är det bästa jag har gjort.  Jag älskar friheten, lättheten och de fina relationerna jag har med mina klienter. Jag har verkligen hittat rätt i mitt företag nu. Det här är så JAG!  

Tack Linda för en proffsig, rolig och mycket givande utbildning.
Ditt stöd, dina kloka råd och ditt kunnande har varit en trygghet hela vägen. Tack! ♡♡♡ "

Madde Stenberg
Certifierad skriftlig coach

Detta utbildningspaket passar dig som:

 
➺ Vill coacha och vägleda människor till förändring, bättre mående och det liv de vill uppnå. Du vill erbjuda din klient en metod som ökar hennes självinsikt, självtillit och självförtroende. Du vill hjälpa din klient att nå kraftfull transformation i hennes eget tempo, samtidigt som hon upplever stor frihet och integritet i processen och de framsteg hon gör. Du vill hjälpa din klient att komma i kontakt med- och vägledas av sina inre genuina svar.

➺ Du vill sticka ut på marknaden, få en kvalitetsstämpel och bygga tillit och professionalism runt ditt varumärke. Du vill också kunna ta mer betalt för dina skriftliga tjänster och därmed lättare uppnå lönsamhet, hållbarhet och frihet i ditt företagande.
Kort och gott: du vill skaffa dig en utbildning som möjliggör att du kan leva på din coachingverksamhet.

➺ Du vill också få expert-tips, mentorstöd, bollplank och nära hjälp under tiden du tränar, praktiserar och bygger upp din vana och kompetens i att coacha via skrift. Du förstår hur ovärderligt det kommer att bli att ha nära hjälp när/om du vill under ett helt år, och hur värdefullt detta är under tiden du bygger och växer din coachingverksamhet.

➺ Du kan vara etablerad coach och välja den här utbildningen för att lära dig den skriftliga metoden för coaching och vägledning som ett led i att uppnå det fria, lönsamma och hållbara företagandet du drömmer om.
Du kan också vilja börja jobba som skriftlig coach och välja den här utbildningen för att redan från start bygga tillit och professionalism runt ditt varumärke genom att få den bästa utbildningen som finns på marknaden inom skriftlig coaching.

☆ Utbildningen passar alltså både om du är nybörjare eller har vana av coaching sedan tidigare. Allt anpassas efter din kompetensnivå och specifika behov.

Efter slutförd utbildning:


✔ Känner du dig trygg i att du kan leverera kvalitativ skriftlig coaching. Du har utvecklats på ett personligt- och kompetensmässigt plan, och  kliver ut på marknaden med stark
tillit, självförtroende och stolthet.

 ✔ Du har massor med verktyg,  insikter och tips i din ryggsäck som kommer att hjälpa dig att nå ut till drömklienten, sälja med hjärta och lätthet, och bygga och växa din coachingverksamhet.

✔ Du har nått en vana och trygghet  i din praktik, och är i full gång  med att coacha och hjälpa dina klienter via skrift.

  ✔ Du har ett skinande certifikat och sigill som stärker ditt varumärke och visar att du är specialist på att ge stöd via skrift. Detta gör dig konkurrenskraftig och får blivande klienter att
känna trygghet i att anlita dig.  

- Vill du starta din utbildning nu direkt?
Med den "flexibla studieplanen" delar du upp dina studier i 3 delar och kan starta Steg 1 på en gång.
➺ Läs mer här

"- Det har varit en fantastisk utbildning! Och så mycket mer än det.
Jag har utvecklats enormt under den här tiden och lärt mig så mycket mer
än jag hade hoppats på. Jag är så himla stolt! 😊

Jag skulle aldrig ha tagit mig hit utan Linda. Hennes stöd och närvaro,
hennes kunskap, värme och engagemang har varit oskattbart ❤️

Allt i utbildningen har varit roligt och mycket lärorikt att läsa.
Mallar och verktyg varvat med hjälpsamma exempel och tips.
Jag rekommenderar verkligen denna utbildning, den är toppen!  "

Sara Larsson
Certifierad skriftlig coach

Emailcoachen expert ger dig helheten


Summan av det utbildningsmaterial, den support och de bonusar som ingår i Emailcoachen Expert -
ger dig en ovärderlig helhet när du ska bygga och utveckla din coachingverksamhet online.

Certifieringsprogram

Du får all kunskap och praktisk träning som du behöver för att bli certifierad.
Programmet vägleder dig steg-för-steg, och ger dig den bästa kompetensutvecklingen tack vare kombinationen av teori, praktik, övningar, exempel, uppgifter och skräddarsydd återkoppling.  

certifikat & sigill

Du får 2 fina certifikat och ett sigill att visa upp för världen och dina framtida klienter.

mallar  & verktyg

Du får ett lager av mallar och verktyg - justerbara och färdiga för dig att använda tillsammans med dina klienter. 

praktik

Du får genomföra roliga och utvecklande praktikuppgifter och får tillgång till en lista på härliga träningsklienter. Allt är optimalt format för att hjälpa dig att bli en fena på skriftlig coaching!

BUSINESS COLLECTION

Du får 3 bonuskurser med kunskap och expert-tips som snabbar på och gör det lättare för dig att lyckas med din verksamhet.

support

Du har nära kontakt med din utbildningsledare och mentor under din utbildningstid.
Du kan boka in möten och när som helst skicka i väg en fråga eller fundering via mail eller privat chatt.
Du kommer att få massor av pepp och stöd och du kan också connecta med andra
som går utbildningen via det diskussionsrum som ingår. 

access

Du får generöst med access till material och support och kan förlänga vid behov.
Detta ger dig härlig frihet i dina studier och en fin möjlighet att kombinera utbildningen med annan sysselsättning.  

Studerna sker online, utan obligatoriska träffar och
du kan logga in på  utbildningsportalen
dygnet runt.

Detta ingår:

Programmet: Certifierad skriftlig coach: grund- & fördjupning i skriftlig coaching. 8 moduler med kärnfull teori, filmer, guider, kompetensstärkande övningar, praktik och användbara exempel från verkliga sessioner via skrift.

Träningsklienter. Du får tillgång till en aktuell lista med engagerade och härliga träningsklienter som väntar på din hjälp. Personer som vill hjälpa dig att öva inom utbildningen, med potential att bli också betalande klienter om det känns rätt för er båda.

Praktik som förbereder dig på ett liv som egenföretagare. Praktikmomentet ger dig värdefull övning inom vanliga paketeringar för skriftlig coaching. Du bygger vana, kompetens och erfarenhet som du direkt kan applicera på skarpa tjänster och klienter.

 ❥ Support- & Coachingpaket: 6 st Coach- & Mentormöten á 90 min, mail- och chattsupport, diskussionsrum, accountability, skräddarsydda återkopplingar på certifieringsuppgifter.  

 Verktygspaket: 18 verktyg/mallar som du kan använda tillsammans med dina klienter.  

Business Collection: 3 webbkurser med kunskap om hur du formar din framgångsrika coachingverksamhet online.  

Certifikat & Sigill efter genomförd utbildning.  

☆ 12 mån access, fritt tempo, inloggning dygnet runt.    


"- Emailcoachen Linda har tagit fram en fantastisk utbildning med pedagogiskt upplägg,
där hon delar med sig av sin kunskap, omsorg och värme tillsammans
med motiverande, personlig, konstruktiv kritik.  

En ovärderlig möjlighet för dig som vill coacha i skrift."

Marianne på Livsformation
Certifierad skriftlig coach

Vanliga frågor:

Absolut! Du blir certifierad coach med denna utbildning, specialiserad på skriftliga metoder.

Ja. Det finns stora likheter i att coacha via skrift och samtal, men det är viktigt att förstå att det också finns betydande skillnader. Kompetenser som samtalscoacher har kan således till viss del överföras till skrift, men det räcker inte för att det ska bli kvalitativt fullt ut. På liknande sätt kan du använda det du lär i denna utbildning och överföra på samtal, men du får inte träning och praktik i samtalsmetodik i den här utbildningen.  

Om du vill att den skriftliga coachingen ska få en betydande plats i ditt företagande, och vill du signalera att du är specialiserad på metoden, så är denna certifieringsutbildning rätt väg att gå. Vill du därefter lära dig samtalsmetodik finns det många utbildningar på marknaden för det (ingen av dessa lär dock ut kvalitativ skriftlig metodik för coaching).  

Om man vill lära sig att coacha både via samtal och skrift, så känns det för många enklare att börja med skriftlig coaching. Detta eftersom det är en ”trygg” arena att träna i. Du coachar i egen takt och utan pressen att leverera inom exempelvis en timme. Du kan också känna in kring den coaching du ger, ändra och fixa så mycket du vill under träningsperioden utan att din klient påverkas.
Ett värde till med att börja med skrift är att du direkt lär dig att coacha utan att bli beroende av din klients omedelbara respons och bekräftelse. Du lär dig att ha tillit till processen och att klienten når framsteg i sitt tempo och utan att du är fysiskt nära. Detta gör att du direkt anammar förhållningssättet att din klient är en självgående individ med enorm potential. Klienten åstadkommer resultaten och du är hennes guide och ett stöd på vägen.

Ja. Denna utbildning är format för att du ska erhålla alla de kunskaper, förståelser och kompetenser som krävs för att bli Certifierad skriftlig coach. Detta innebär att du kan vara nybörjare och då lära allt från början, eller ha erfarenhet av samtals- och/eller skriftlig coaching och då få vidareutveckling inom utbildningen. Allt anpassas efter din kompetensnivå och specifika behov.

För att säkerställa allas utveckling bedömer utbildningsledaren efter en standard som bestämmer vilka krav som ska uppfyllas för att certifikat ska utfärdas. Eftersom denna utveckling då kommer att ta olika lång tid för alla beroende på förkunskaper, inlärningskurva och studiefart, så får du generöst med access till utbildningen och möjlighet att förlänga vid behov. Detta gör att du kan studera i fritt tempo, och i lugn och ro praktisera, implementera och lära.

Utbildningen öppnar för nya deltagare 3-4 ggr/år.
Tillgången på lediga platser avgör hur många gånger utbildningen öppnar per år.

Under tiden intaget är stängt kan du göra en intresseanmälan för att få förtur på lediga platser.

Välkommen att maila till utbildningsledaren Linda med ev. frågor.Allt-i-ett upplägg, s.k. "Effektiv studieplan(du får access till hela utbildningen direkt):

Tidseffektivt. Du läser ett program där all kunskap, praktik och certifieringsprocess är inbakat direkt. Detta ger dig maximal tidseffektivitet i dina studier.
Kostnadseffektivt. Du betalar mindre sammanlagt för din utbildning än du gör om du delar upp i 3 steg.
Full access direkt. Du får tillgång till allt material, bonusar, verktyg, mallar, övningar och uppgifter direkt när du startar.  
Full support från start till mål. Från dag 1 i din utbildning har du tillgång till ett generöst supportpaket (chatt, mail, möten, AP, löpande återkopplingar och pepp, etc) med all tänkbar hjälp du kan behöva under resan. Denna support har du sedan med dig under hela resan.
Fritt tempo. Du lägger upp dina studier som det passar dig och din vardag.
Studiestart 3-4 ggr/år. Tillgången på lediga platser avgör hur många gånger utbildningen öppnar per år. Under tiden intaget är stängt kan du förhandsboka för att bli garanterad en plats vid nästa intag, eller göra en intresseanmälan för att få förtur på ev. lediga platser.  Steg-för-steg upplägg, s.k. ”Flexibel studieplan” (du delar upp utbildningen i 3 steg):

Maximal flexibilitet. Du bestämmer själv hur länge du läser ett steg, i vilket tempo, och när du känner dig redo att gå vidare till nästa steg. För att bli certifierad behöver du slutföra alla 3 steg. Du förbinder dig bara till det steg du har pågående.
Dela upp studierna (och investeringen). Med ett steg i taget har du möjlighet att dela upp dina studier och investeringen i 3 delar. Detta kan passa särskilt bra om du just nu inte har möjlighet (pga jobb, livssituation, ekonomi, hälsa, etc) att investera i hela utbildningen direkt.  
Självständiga studier i Steg 1 och 2. Full support i Steg 3. De första 2 stegen innehåller teori och detta läser du via självstudier med stöd av mailsupport om du behöver. I steg 3 ligger sedan fokus på praktik och certifieringsuppgifter och du får därför tillgång till full support under den perioden. ☆ Fritt tempo. Du lägger upp dina studier som det passar dig och din vardag. Du kan läsa ett steg så länge du vill och behöver och väljer själv när du vill gå vidare till nästa steg.  
Flexibel studiestart. Intag sker löpande och stänger tillfälligt när platserna är fullbokade.Vill du ha hjälp att välja rätt studieplan för dig: skicka ett mail till utbildningsledaren Linda.    

Du har stor frihet i att genomföra och slutföra utbildningen i det tempo som passar dig och din vardag. Detta oavsett vilken studieplan du väljer.
Du kan läsa på heltid, deltid, gå in och upprepa moduler och uppgifter så många gånger du vill och behöver under pågående access. Om "livet händer" så att du behöver mer tid - kan du förlänga access så länge du behöver via ett förmånligt månadsabonnemang.

Detta betyder att du kan erhålla ditt certifikat efter bara 3-4 månader, eller så väljer du att läsa och lära i ett lugnare tempo. 

Ja det är det.  Mallarna är redigerbara så att du kan lägga in de färger, typsnitt, texter och foton du vill ha så det passar din verksamhet och varumärke.  

Ja. Du kommer att få en rad användbara exempel + titta in i och inspireras av en verklig coachingprocess via skrift.

Detta är en helt unik utbildning fokuserad på skriftlig coaching. Det är den enda utbildningen i sitt slag på marknaden och skapad utifrån mångårig praktisk erfarenhet av skriftlig coaching och undervisning i metoden.
 
Andra coachingutbildningar du hittar på marknaden har fokus på att lära ut samtalsmetodik, medan denna utbildning lär ut skriftlig metodik för coaching.
Du får också grundkunskap om coaching generellt i denna utbildning, och detta avser att ge dig en förståelse för professionen som du sedan applicerar på de specifika förutsättningar som gäller för kvalitativ skriftlig coaching.  

Du kan alltså välja mellan 2 olika studieplaner för certifieringsutbildningen (vilket påverkar priset):

Allt-i-ett upplägg, s.k. "Effektiv studieplan" -
Du investerar i hela utbildningen direkt.  
☆  Direktbetalning: 32.000 kr
☆  Delbetala 12 ggr á 2.740 kr/mån  

Steg-för-steg upplägg, s.k. ”Flexibel studieplan”
Du delar upp studierna och investeringen i 3 Steg.  
☆  Steg 1 - Direktbetalning: 4.800 kr. Delbetala 9 ggr á 540 kr/mån
☆  Steg 2 – Direktbetalning: 9.800 kr. Delbetala 9 ggr á 1.100 kr/mån
☆  Steg 3 – Direktbetalning: 19.000 kr. Delbetala 9 ggr á 2.140 kr/mån
Summa för hela utbildningen: 33.600 kr (gäller direktbetalning av samtliga 3 steg) 

På samtliga priser tillkommer moms.


Vill du ha det mest prisvärda alternativet är det direktbetalning av hela utbildningen (effektiv studieplan) som gäller (32.000 kr, ex moms).  
Vill du däremot få den minsta möjliga månadskostnaden är Steg 1 i den flexibla studieplanen rätt väg att gå (540 kr, ex moms/mån i 9 månader)Kombinationen av material och support i detta utbildningspaket - ger dig utbildning, vägledning, rådgivning, mentorskap och coaching.  
Ta detta med dig när du kontaktar Skatteverket och frågar vilka avdrag som gäller för dig.


I samband med köp får du ett specificerat kvitto till din e-postadress.  
Du kan också ladda ner kvittot inne på utbildningsplattformen.

Nej det är inget öppet köp på kurser, digitala verktyg och utbildningar.    
Om du känner dig osäker på om utbildningen är för dig, skriv till Emailcoachen Linda med dina funderingar, så får du svar på alla frågor innan du bestämmer dig. 

Vad skulle det innebära för dig
om du börjar erbjuda skriftlig coaching? 

 
Sedan 2018 har egenföretagare tagit hjälp av Emailcoachens utbildningar för att forma och nå sina drömmiga verksamheter, helt- eller delvis innehållande skriftliga produkter och tjänster.

Hit kommer studerande i coachutbildningar,
nystartade företagare och etablerade coacher.  
Alla med en gemensam dröm: drömmen om ett fritt, hållbart, glädjefyllt och lönsamt företagande.            

I den drömmen passar skriftlig coaching som "hand i handske".
Och dessa är orsakerna: ⬇

NÄR LIVET HÄNDER, PÅVERKAS INTE VÅRA KLIENTER -
Också vi coacher kan bli sjuka, och oplanerade saker kan hända som gör att vi behöver ta ledigt en dag eller två. Den som har små barn vet exempelvis hur snabbt dagens planer kan behöva ändras.
Som skriftlig coach kan du lägga jobbet på hyllan någon dag – utan att din klient berörs och behöver ändra om i sin kalender.

VI VET HUR VI NÅR VÅR BÄSTA FÖRMÅGA SOM COACH
-
En coach som älskar skriftlig coaching känner hur värdefullt det fria och flexibla rummet är för hennes skicklighet och förmåga som coach. Möjligheten att kunna coacha när dagsformen och energin är på topp.
Tack vare detta, så briljerar hon i varje coachingtillfälle. Hon blir fri, kreativ och innovativ i sin coaching, och tar sig alltid an sina klienter med utvilade och nyfikna ögon.
Hon vågar prova nya vägar, tekniker och övningar och är samtidigt medveten om när hon behöver ta en paus, känna in, och avvakta.
En process som klienten får skörda frukten av.

VÅRT FÖRETAGANDE MÖJLIGGÖR VÅR DRÖM
-
En coach som älskar skriftlig coaching njuter av att kunna kombinera sina två stora passioner: att skriva och att coacha. Kombinationen ger så mycket arbetsglädje och möjliggör samtidigt att coachen kan leva det fria företagslivet hon alltid drömt om.    

För en skriftlig coach ligger inte drömlivet där framme och ”sen”. Det är här och nu. I varje klientmöte. Varje dag.

VI FORMAR VÅRA DAGAR SOM VI VILL
-
Som skriftlig coach möter vi våra klienter inom den svarstid vi båda kommit överens om innan samarbetet. Detta ger oss luftiga och flexibla scheman. Och vi älskar det! Det är i det fria företagandet som vi frodas och mår som bäst.
Ett välmående som gagnar våra klienter som alltid får vår hjälp när vi känner oss utvilade, engagerade och innovativa.

VI GER VÅRA KLIENTER MER
-
Coachen som coachar (helt- eller delvis) via skrift har sett dess mervärde för klienten. Hon vet att skrivandet ger klienten frihet och flexibilitet, möjlighet till eftertanke, utrymme att få kontakt med sin intuition och de inre svaren, och en process som bygger självförtroende och stärker självtillit.
Genom att baka in kvalitativ skriftlig coaching i sitt utbud så vet coachen att klienten får MER. Och det känns riktigt härligt!

VI BLIR HÅLLBARA
-
Coachen som älskar skriftlig coaching har ofta högkänsliga och/eller introverta drag. Hon behöver ”brus-fria” stunder av självsamhet för att ha fulladdade batterier och må riktigt bra.
Med den skriftliga coachingen kan hon gå ”all in” i sin passion för att hjälpa sin klient och detta samtidigt som hon njuter av en stund utan ”brus”. Det skriftliga rummet kräver ingen återhämtningstid för henne, det GER i stället den påfyllning hon behöver.

ATT HITTA FRAM TILL SKRIFTLIG COACHING KÄNNS FÖR OSS SOM ATT ”HITTA HEM”
-
Coachen som älskar skriftlig coaching har ofta burit längtan och drömmen om detta inom sig. Länge. Hon kan ha gått en annan coachingutbildning och känt att något saknades. Och hon har kanske också försökt att få ”traditionell” coaching med fullbokade scheman och tidsbokningar att fungera. Så när hon hör talas om skriftlig coaching så VET hon redan. Detta är ”perfect match” för henne. Detta är hennes ”grej”.

VI MÖTER ETT VÄXANDE BEHOV
-
En coach som börjar erbjuda skriftlig coaching har ofta en stor efterfrågan från sina klienter, redan innan tjänsten står redo. Våra klienter vill ha möjligheten att ta sig an coachingen när det passar dem. De vill kunna dela upp en session på flera tillfällen och ha fritt utrymme att låta frågor ”marinera” så länge de behöver. De vill kunna gå tillbaka och läsa om den utveckling de genomgått, och de vill att varje steg framåt ska vara väl förankrad i det som känns rätt. Inuti.  
Ja våra klienter älskar allt det som skriftlig coaching möjliggör! Precis lika mycket som vi coacher gör ❤️

- Vill du starta din utbildning nu direkt?
Med den "flexibla studieplanen" delar du upp dina studier i 3 delar
och kan starta Steg 1 på en gång.
➺ Läs mer här