Verktyg som hjälper dig att lyckas som skrivande coach!

I detta verktygspaket får du 4 färdiga verktyg/mallar som motsvarar 4 skriftliga sessioner.

Med hjälp av detta paket kan du hjälpa din klient att fokusera på det hon behöver för att känna sig stark, energifylld och ”på topp”. På det som är viktigt för henne för att hon ska vara välmående och känna lust och kraft till alla sina viktiga områden i livet.

Verktygen är beprövade och omtyckta och har hjälpt många klienter att nå transformation, resultat och värde.

Du kan använda verktygen som de är eller justera så att det passar ditt varumärke, din verksamhet och dina klienter. Verktygen blir dina och hjälper dig att lyckas som skrivande coach!

Du får ett verktygspaket med många värden & möjligheter:

Du kan spara tid. 
För många är det tidskrävande att skapa verktyg/arbetsböcker. Det är lätt att fastna i velande kring olika mallar, layouter, dispositioner, innehåll, färger och format.
Här slipper du göra det. Du kan behålla allt som det är eller enkelt klicka in och justera det du vill.

Din kreativitet kan boostas. 
Att ta del av verktyg och layouter som andra har skapat kan få din egen kreativitet att bubbla. Plötsligt kommer du på ideer du tidigare inte sett och sannolikt är också att du hittar nya härliga sätt att utveckla din verksamhet och praktik tack vare inspirationen från verktygen.

Du kan skapa mer frihet i din kalender.
Om du vanligtvis coachar enbart via samtal och tidsbokningar kan dessa verktyg ge dig möjligheten att coacha dina klienter också via skrift.
Ge arbetsböckerna till dina klienter mellan sessionerna som mervärde (vilken du naturligtvis tar betalt för) eller ersätt tidsbokningar med dessa skriftliga sessioner. 

Ditt utbud kan växa och utvecklas. 
Verktygen du får i paketet kan du använda på många sätt. Du kan använda dem i enskilda klientsamarbeten, forma om dem till en mikrokurs, baka in dem i coachingprogram,
använda dem som produkt/mervärde i din membership. Möjligheterna är oändliga!

Din kompetens kan stärkas.
Genom att använda andra verktyg än du vanligtvis använder i din praktik så utvecklar du din repertoar som skrivande coach. Du får fler och nya sätt att hjälpa din klient på och detta stärker din kompetens och skapar variation i din praktik.

Du kan tjäna pengar. 
Paketet innehåller 4 verktyg som du kan (om du vill) omvandla till 4 skriftliga sessioner.
Dessa kan du sälja ett och ett, alla fyra tillsammans, eller baka in som ett mervärde i en coachingtjänst, medlemstjänt, kurs eller liknande.
Din investering (400kr, ex moms) i detta verktygspaket kommer därför sannolikt att betala sig mångfalt. 

Med detta verktygspaket kan du hjälpa din klient att:

✔ Synliggöra sina källor för glädje, balans och återhämtning, och hjälpa henne att implementera rutiner som balanserar upp en vardag med mycket arbete och återkommande utmaningar.  

✔ Nå fler mål och mer flow i sin vardag.

✔ Prioritera och proaktivt bygga sin inre- och yttre styrka.  

✔ Bli tryggare i den hon är, starkare i det hon tror på, och mer tillitsfull inför sina möjligheter.  

✔ Närma sig ett mindset som ökar hennes mod, tar ”udden av” misstag, vidgar perspektiv och öppnar för hennes möjligheter.

✔ Nå klarhet i vad hon önskar i sitt liv och använda affirmationer som hjälper henne att snabbare och lättare nå det liv hon vill ha.

Med dessa verktyg får din klient en mix av lärande, vägledning, coachande frågor, uppgifter och reflektion.

Ditt pris:

400 kr

Moms tillkommer på priset

  • Verktygspaket för skriftlig coaching
  • 4 färdiga verktyg som motsvarar 4 skriftliga sessioner
  • Gör verktygen till dina i enlighet med ditt varumärke & dina klienter
  • Verktygen redigeras enkelt via Canva.com (gratis)
  • 12 mån access till mallarna på kursportalen. Spara ner och du har tillgång "for life".

Tips på hur du kan använda verktygen i din verksamhet:

1:1 Emailcoaching

Använd verktygen/arbetsböckerna som de är eller
forma om till Coachingbrev. Justera successivt innehållet
i verktygen så det passar din klient och hennes process.
Låt klienten jobba med ett verktyg i taget och
be henne skicka sina svar till dig när hon är klar.
Forma återkopplingar på hennes arbete så skapas
en skräddarsydd process. 

Chatt-coaching

Plocka ut ett tema eller avsnitt ur verktygen/arbetsböckerna och jobba fokuserat med din klient i ett chatt-upplägg på exempelvis 45 minuter. Tack vare verktygen har du flera förslag på frågor och övningar ni kan använda inom temat/avsnittet.

Komplement till samtalscoaching

Låt klienten jobba med valfritt antal verktyg/arbetsböcker
mellan era samtal. Detta ger henne massor med mervärde och möjligheten att i eget tempo och självsamhet landa i sina svar.
Du kan också ersätta ett samtal med en arbetsbok och på så sätt
frigöra både dig och din klient från tidsbokningar. 

Coachingprogram

Forma ett steg-för-steg coachingprogram där samtliga verktyg/arbetsböcker ingår i turordning.
Ge klienten återkopplingar på sitt arbete (förslagsvis via mail)
så hon känner att du finns med och stöttar på resan.

Kurs

Forma om verktygen/arbetsböckerna till en självstudiekurs.
Lägg in materialet på en kursportal eller forma som en
mailkurs där kunden får ett verktyg/arbetsbok i taget
under några dagar eller veckor.

Membership

Lägg in arbetsböckerna på din medlemsportal och låt de
medlemmar som vill och behöver använda verktygen. 

Ditt pris:

400 kr

Moms tillkommer på priset

  • Verktygspaket för skriftlig coaching
  • 4 färdiga verktyg som motsvarar 4 skriftliga sessioner
  • Gör verktygen till dina i enlighet med ditt varumärke & dina klienter
  • Verktygen redigeras enkelt via Canva.com (gratis)
  • 12 mån access till mallarna på kursportalen. Spara ner och du har tillgång "for life".