Verktyg som hjälper dig att lyckas som skriftlig coach!

Det är vår mänskliga natur att vilja utvecklas och lära mer. Vi mår bra och når tillfredsställelse när vi hittar en balans i tacksamheten för det som är, och en klarhet i- och framåtrörelse mot det vi vill uppnå.

Med hjälp av detta verktygspaket kan du hjälpa din klient att åstadkomma mer i sitt liv, nå en förändring, skapa framåtrörelse.

Du får du 8 färdiga verktyg/mallar som motsvarar (minst!) 8 skriftliga sessioner.

Verktygen är beprövade och omtyckta och har hjälpt många klienter att nå transformation, resultat och värde.

Du kan använda verktygen som de är eller justera så att det passar ditt varumärke, din verksamhet och dina klienter. Verktygen blir dina och hjälper dig att lyckas som skriftlig coach!

Du får ett verktygspaket med många värden & möjligheter:

Du kan spara tid. 
För många är det tidskrävande att skapa verktyg/arbetsböcker. Det är lätt att fastna i velande kring olika mallar, layouter, dispositioner, innehåll, färger och format.
Här slipper du göra det. Du kan behålla allt som det är eller enkelt klicka in och justera det du vill.

Din kreativitet kan boostas. 
Att ta del av verktyg och layouter som andra har skapat kan få din egen kreativitet att bubbla. Plötsligt kommer du på ideer du tidigare inte sett och sannolikt är också att du hittar nya härliga sätt att utveckla din verksamhet och praktik tack vare inspirationen från verktygen.

Du kan skapa mer frihet i din kalender.
Om du vanligtvis coachar enbart via samtal och tidsbokningar kan dessa verktyg ge dig möjligheten att coacha dina klienter också via skrift.
Ge arbetsböckerna till dina klienter mellan sessionerna som mervärde (vilken du naturligtvis tar betalt för) eller ersätt tidsbokningar med dessa skriftliga sessioner. 

Ditt utbud kan växa och utvecklas. 
Verktygen du får i paketet kan du använda på många sätt. Du kan använda dem i enskilda klientsamarbeten, forma om dem till en mikrokurs, baka in dem i coachingprogram,
använda dem som produkt/mervärde i din membership. Möjligheterna är oändliga!

Din kompetens kan stärkas.
Genom att använda andra verktyg än du vanligtvis använder i din praktik så utvecklar du din repertoar som skriftlig coach. Du får fler och nya sätt att hjälpa din klient på och detta stärker din kompetens och skapar variation i din praktik.

Du kan tjäna pengar. 
Paketet innehåller 8 verktyg som du kan (om du vill) omvandla till (minst!) 8 skriftliga sessioner.
Dessa kan du sälja ett och ett, flera tillsammans,
eller baka in som ett mervärde i en coachingtjänst, medlemstjänt, kurs eller liknande.
Din investering (700kr, ex moms) i detta verktygspaket kommer därför sannolikt att betala sig mångfalt. 

I detta verktygspaket får du en fin variation på verktyg som passar olika klienter: 

✔ Klienten som har vana av att sätta mål och som vill gå "all in".    

✔ Klienten som tidigare format mål men aldrig har fått det att fungera på egen hand.

✔ Klienten som är ovan eller känner att det är svårt att jobba med mål.    

✔ Klienten  som lätt hamnar i prestationshets eller press och som behöver hjälp att jobba mer hållbart och glädjefyllt med sina målsättningar.    

✔ Klienten som egentligen inte gillar att forma mål utan "bara" vill uppnå ett härligt flow i sin vardag.    

✔ Klienten som behöver support och stöd fortgående under veckan för att bibehålla balans och hållbarhet och för hålla sig till sin plan och sina målsättningar.    

✔ Klienten som älskar att drömma fritt och behöver komma i kontakt med sin fulla kraft för att förverkliga den.    

✔ Paketet innehåller också ett verktyg/arbetsbok som du kan använda för att hjälpa din klient att skapa en framåtrörelse med hjälp av GROW-modellen - en värdefull basmodell för coaching som här är format specifikt för en skriftlig session. GROW går att utveckla och använda på många sätt i din praktik.

Med dessa verktyg får din klient en mix av lärande, vägledning, coachande frågor, uppgifter och reflektion.

Ditt pris:

700 kr

Moms tillkommer på priset

  • Verktygspaket för skriftlig coaching
  • 8 färdiga verktyg som motsvarar (minst!) 8 skriftliga sessioner
  • Gör verktygen till dina i enlighet med ditt varumärke & dina klienter
  • Verktygen redigeras enkelt via Canva.com (gratis)
  • 12 mån access till mallarna på kursportalen. Spara ner och du har tillgång "for life".

Tips på hur du kan använda verktygen i din verksamhet:

1:1 Emailcoaching

Använd verktygen/arbetsböckerna som de är eller
forma om till Coachingbrev. Justera successivt innehållet
i verktygen så det passar din klient och hennes process.
Låt klienten jobba med ett verktyg i taget och
be henne skicka sina svar till dig när hon är klar.
Forma återkopplingar på hennes arbete så skapas
en skräddarsydd process. 

Chatt-coaching

Plocka ut ett tema eller avsnitt ur verktygen/arbetsböckerna och jobba fokuserat med din klient i ett chatt-upplägg på exempelvis 45 minuter. Tack vare verktygen har du flera förslag på frågor och övningar ni kan använda inom temat/avsnittet.

Komplement till samtalscoaching

Låt klienten jobba med valfritt antal verktyg/arbetsböcker
mellan era samtal. Detta ger henne massor med mervärde och möjligheten att i eget tempo och självsamhet landa i sina svar.
Du kan också ersätta ett samtal med en arbetsbok och på så sätt
frigöra både dig och din klient från tidsbokningar. 

För eget bruk

Verktygen har jag använt med mina klienter genom åren och många använder jag också själv. Den gemensamma nämnaren är att vi som har nytta av dem är intresserade av att nå mål/framsteg i kombination med hållbarhet, balans och glädje i nuet.
Är detta något du också vill? Då kommer du att ha nytta av verktygen för eget bruk också :)

Kurs

Mixa och matcha verktyg och avsnitt i arbetsböckerna och
skapa en egen mikrokurs. Lägg in materialet på en kursportal
eller forma som mailkurs där kunden får ett verktyg/arbetsbok
i taget under några dagar eller veckor. 

Membership

Lägg in arbetsböckerna på din medlemsportal och låt de
medlemmar som vill och behöver använda verktygen.
Eller varför inte skapa ett tema under exempelvis en månad där du ger dina medlemmar coaching och hjälp att nå sina mål (garanterat uppskattat!).

Ditt pris:

700 kr

Moms tillkommer på priset

  • Verktygspaket för skriftlig coaching
  • 8 färdiga verktyg som motsvarar (minst!) 8 skriftliga sessioner
  • Gör verktygen till dina i enlighet med ditt varumärke & dina klienter
  • Verktygen redigeras enkelt via Canva.com (gratis)
  • 12 mån access till mallarna på kursportalen. Spara ner och du har tillgång "for life".