Verktyg som hjälper dig att lyckas som skriftlig coach!

När du coachar via skrift öppnas fantastiska möjligheter för dig att använda och variera mellan olika verktyg, övningar och tekniker.

Tack vare detta så utvecklas din kompetens, och det kan också kännas tryggt att ha ett lager med olika verktyg
som du kan plocka av- och "mixa och matcha" med
inom din praktik.    

I detta paket får du en uppsättning av basmodeller och metoder som är omtyckta och välbeprövade av coacher runt om i världen. Här speciellt utformade för att passa skriftliga sessioner ❤️

Du kan använda verktygen som de är eller justera så att det passar ditt varumärke, din verksamhet och dina klienter. Verktygen blir dina och hjälper dig att lyckas som skriftlig coach!

Du får ett verktygspaket med många värden & möjligheter:

Du kan spara tid. 
För många är det tidskrävande att skapa verktyg/arbetsböcker. Det är lätt att fastna i velande kring olika mallar, layouter, dispositioner,
innehåll, färger och format.
Här slipper du göra det. Du kan behålla allt som det är eller enkelt klicka in och justera det du vill.

Din kreativitet kan boostas. 
Att ta del av verktyg och layouter som andra har skapat kan få din egen kreativitet att bubbla. Plötsligt kommer du på ideer du tidigare inte sett och sannolikt är också att du hittar nya härliga sätt att utveckla din verksamhet och praktik tack vare inspirationen från verktygen.

Du kan skapa mer frihet i din kalender.
Om du vanligtvis coachar enbart via samtal och tidsbokningar kan dessa verktyg ge dig möjligheten att coacha dina klienter också via skrift.
Ge arbetsböckerna till dina klienter mellan sessionerna som mervärde (vilken du naturligtvis tar betalt för) eller ersätt tidsbokningar med dessa skriftliga sessioner. 

Ditt utbud kan växa och utvecklas. 
Verktygen du får i paketet kan du använda på många sätt. Du kan använda dem i enskilda klientsamarbeten, forma om dem till en mikrokurs, baka in dem i coachingprogram,
använda dem som produkt/mervärde i din membership. Etc. Möjligheterna är oändliga!

Din kompetens kan stärkas.
Genom att använda andra verktyg än du vanligtvis använder i din praktik så utvecklar du din repertoar som coach. Du får fler och nya sätt att hjälpa din klient på
och detta stärker din kompetens och skapar variation
i din praktik.

Du kan tjäna pengar. 
Paketet innehåller 4 verktyg (4 mallar + 4 arbetsböcker) som du kan (om du vill) omvandla till
(minst!) 4 skriftliga sessioner.
Dessa kan du sälja ett och ett, flera tillsammans,
eller baka in som ett mervärde i en coachingtjänst, medlemstjänt, kurs eller liknande.
Din investering (700kr, ex moms) i detta verktygspaket kommer därför sannolikt att betala sig mångfalt. 

I detta verktygspaket får du 4 omtyckta och välbeprövade metoder/modeller för coaching: 

GROW-modellen  - är en värdefull basmodell för coaching som går att applicera på både kort- och långsiktiga mål oavsett område. Modellen går att utveckla och använda på många sätt i din praktik och används därför flitigt av coacher världen över.

Problemlösning i 6 steg - är en kraftfull metod med rötter i ”ren” kognitiv coaching och kognitiv beteendecoaching som innebär att klienten jobbar med både sina tankar och sitt sätt att vara, för att lösa sina problem och uppnå önskade mål.

Lösningsfokuserad coaching i 4 steg - är en positivt inriktad metod med syfte att snabbt frigöra sig från problemet till förmån för möjligheter och potentialer. Med detta verktyg hjälper du din klient att göra mer av det som fungerar bra,
och mindre av det som inte fungerar.

Livshjulet  - är ett verktyg och basmetod som väldigt många coacher använder i sin praktik. Syftet är att hjälpa klienten att få klarhet och en visuell bild av sitt nuläge med fokus på vad hon vill/behöver förändra för att nå livsbalans.


Samtliga verktyg är speciellt utformade för att passa inom skriftliga samarbeten, men går också utmärkt att använda inom verbala samtal.

Ditt pris:

700 kr

Moms tillkommer på priset

 • Verktygspaket för skriftlig coaching
 • 4 verktyg (4 mallar + 4 arbetsböcker)
 • Kan användas i sessioner, program, memberships, kurser, etc
 • Gör verktygen till dina i enlighet med ditt varumärke & dina klienter
 • Mallarna redigeras enkelt via Canva.com (gratis)
 • 12 mån access till mallarna på kursportalen. Spara ner och du har tillgång "for life".

Ett paket med många värden
och användningsområden!


Varje verktyg som ingår i detta paket får du
i två varianter: 1 mall och 1 arbetsbok.

Detta möjliggör att du både kan skräddarsy verktyget, och/eller ta den "snabba" vägen
och ladda hem en färdig arbetsbok.


🛠️ Mallar -   

Mallarna är justerbara och formas enkelt
precis som du vill ha dem (via canva.com).

Detta innebär att du kan göra verktyget till "ditt" och lägga till dina kontaktuppgifter,
ändra till dina varumärkesfärger och
justera text och foton precis som du vill.

Med mallarna kan du också skräddarsy verktygen så att de optimalt passar den
klient som du arbetar med. 

📝 Arbetsböcker -  

Arbetsböckerna är färdiga PDF:er som är
redo att användas av dig och/eller dina klienter.

Du behöver därmed inte lägga ner något
jobb i canva, utan kan i stället enkelt
ladda ner arbetsboken som du vill ha
och börja använda den direkt.

Arbetsböckerna går att fylla i direkt
från dator, och/eller skrivas ut och
fyllas i för hand med penna. 

🔥Tips på hur du kan använda verktygen i din verksamhet:

Coachingprogram/paket

Verktygen passar utmärkt att baka in i ett coachingprogram och/eller paket.
Justera successivt innehållet i mallarna så att det passar din klient och hennes process och
ge löpande återkopplingar på din klients arbete.

Skriftlig live-session

Plocka ut ett tema eller avsnitt ur verktygen och jobba fokuserat med din klient i ett mail eller chatt-upplägg på exempelvis 45 minuter.
Tack vare verktygen har du flera förslag på frågor och övningar ni kan använda inom temat/avsnittet.

För eget bruk

Verktygen passar också utmärkt att använda
för eget bruk.
Ladda ner en arbetsbok och unna dig värdefull tid för din egen utveckling och framsteg. 

Komplement till samtalscoaching

Låt klienten jobba med valfritt antal verktyg mellan era samtal, ofta kallad: "hemläxa".
Detta ger henne massor med mervärde och möjligheten att i eget tempo och självsamhet landa i sina svar.
Du kan också ersätta ett samtal med ett
verktyg och på så sätt frigöra både dig
och din klient från tidsbokningar.

Stöd inom verbala sessioner

Du har också nytta av verktygen inom en verbal session. Du kan exempelvis använda verktygen som manus vilket då blir ett värdefullt stöd särskilt om du är ovan vid att coacha "live".
Du kan också plocka delar ut verktygen
för att skapa variation i de frågeuppsättningar du vanligtvis använder.
Och det är dessutom väldigt utvecklande för klienten om du möjliggör ett "tyst space" inom sessionen där hon får möjlighet att skriva ner sina svar på vissa frågor. 

Kurs

Mixa och matcha hela/delar av verktygen och skapa en egen mikrokurs.
Lägg in materialet på en kursportal eller forma som mailkurs där kunden får en del i taget
under några dagar eller veckor. 

Membership

Lägg in verktygen på din medlemsportal
och låt de medlemmar som vill och behöver
få använda dem.
Eller varför inte skapa ett tema under exempelvis en månad där du ger dina medlemmar coaching och hjälp
med verktygets fokus (garanterat uppskattat!).

Dina egna idéer

Verktygen brukar inspirera till ännu fler användningsområden än de som
finns listade här.
Fundera gärna en stund på alla härliga produkter och mervärden du kan skapa -
när du har investerat i dessa verktyg 🔥

Ditt pris:

700 kr

Moms tillkommer på priset

 • Verktygspaket för skriftlig coaching
 • 4 verktyg (4 mallar + 4 arbetsböcker)
 • Kan användas i sessioner, program, memberships, kurser, etc
 • Gör verktygen till dina i enlighet med ditt varumärke & dina klienter
 • Mallarna redigeras enkelt via Canva.com (gratis)
 • 12 mån access till mallarna på kursportalen. Spara ner och du har tillgång "for life".