Verktyg som hjälper dig att lyckas som skriftlig coach!

När du coachar via skrift öppnas fantastiska möjligheter för dig att använda och variera mellan olika verktyg, övningar och tekniker.

Tack vare detta så utvecklas din kompetens, och det kan också kännas tryggt att ha ett lager med olika verktyg
som du kan plocka av- och "mixa och matcha" med
inom din praktik.  

Med hjälp av detta verktygspaket kan du hjälpa din klient
att åstadkomma mer i sitt liv, nå en förändring, skapa framåtrörelse 💯

Verktygen är beprövade och omtyckta och har hjälpt många klienter att nå transformation, resultat och värde.  

Du kan använda verktygen som de är eller justera så att det passar ditt varumärke, din verksamhet och dina klienter. Verktygen blir dina och hjälper dig att lyckas som skriftlig coach!

Du får ett verktygspaket med många värden & möjligheter:

Du kan spara tid. 
För många är det tidskrävande att skapa verktyg/arbetsböcker. Det är lätt att fastna i velande kring olika mallar, layouter, dispositioner,
innehåll, färger och format.
Här slipper du göra det. Du kan behålla allt som det är eller enkelt klicka in och justera det du vill.

Din kreativitet kan boostas. 
Att ta del av verktyg och layouter som andra har skapat kan få din egen kreativitet att bubbla. Plötsligt kommer du på ideer du tidigare inte sett och sannolikt är också att du hittar nya härliga sätt att utveckla din verksamhet och praktik tack vare inspirationen från verktygen.

Du kan skapa mer frihet i din kalender.
Om du vanligtvis coachar enbart via samtal och tidsbokningar kan dessa verktyg ge dig möjligheten att coacha dina klienter också via skrift.
Ge arbetsböckerna till dina klienter mellan sessionerna som mervärde (vilken du naturligtvis tar betalt för) eller ersätt tidsbokningar med dessa skriftliga sessioner. 

Ditt utbud kan växa och utvecklas. 
Verktygen du får i paketet kan du använda på många sätt. Du kan använda dem i enskilda klientsamarbeten, forma om dem till en mikrokurs, baka in dem i coachingprogram,
använda dem som produkt/mervärde i din membership. Etc. Möjligheterna är oändliga!

Din kompetens kan stärkas.
Genom att använda andra verktyg än du vanligtvis använder i din praktik så utvecklar du din repertoar som coach. Du får fler och nya sätt att hjälpa din klient på
och detta stärker din kompetens och skapar variation
i din praktik.

Du kan tjäna pengar. 
Paketet innehåller 8 verktyg (8 mallar + 8 arbetsböcker) som du kan (om du vill) omvandla till
(minst!) 8 skriftliga sessioner.
Dessa kan du sälja ett och ett, flera tillsammans,
eller baka in som ett mervärde i en coachingtjänst, medlemstjänt, kurs eller liknande.
Din investering (900kr, ex moms) i detta verktygspaket kommer därför sannolikt att betala sig mångfalt. 

I detta paket får du en fin variation på verktyg som passar olika klienter: 

✔ Klienten som har vana av att sätta mål och som vill gå "all in".

✔ Klienten som tidigare format mål men aldrig har fått det att fungera på egen hand.  

✔ Klienten som är ovan eller känner att det är svårt att jobba med mål.      

✔ Klienten  som lätt hamnar i stress och som behöver hjälp att jobba mer hållbart och glädjefyllt med sina målsättningar.      

✔ Klienten som egentligen inte gillar att forma mål utan "bara" vill uppnå ett härligt flow i sin vardag.      

✔ Klienten som behöver support och stöd fortgående under veckan för att bibehålla balans och hållbarhet och för hålla sig till sin plan och sina målsättningar.      

✔ Klienten som älskar att drömma fritt och behöver komma i kontakt med sin fulla kraft för att förverkliga dem.    

✔ Paketet innehåller också ett verktyg som du kan använda för att hjälpa din klient att skapa en framåtrörelse med hjälp av GROW-modellen - en värdefull basmodell för coaching som här är format specifikt för en skriftlig session.
GROW går att utveckla och använda på många sätt i din praktik.  

Samtliga verktyg är speciellt utformade för att passa inom skriftliga samarbeten, men går också utmärkt att använda inom verbala samtal. 

Ditt pris:

900 kr

Moms tillkommer på priset

 • Verktygspaket för skriftlig coaching
 • 8 verktyg (8 mallar + 8 arbetsböcker)
 • Kan användas i sessioner, program, memberships, kurser, etc
 • Gör verktygen till dina i enlighet med ditt varumärke & dina klienter
 • Mallarna redigeras enkelt via Canva.com (gratis)
 • 12 mån access till mallarna på kursportalen. Spara ner och du har tillgång "for life".

Ett paket med många värden
och användningsområden!


Varje verktyg som ingår i detta paket får du
i två varianter: 1 mall och 1 arbetsbok.

Detta möjliggör att du både kan skräddarsy verktyget, och/eller ta den "snabba" vägen
och ladda hem en färdig arbetsbok.


🛠️ Mallar -   

Mallarna är justerbara och formas enkelt
precis som du vill ha dem (via canva.com).

Detta innebär att du kan göra verktyget till "ditt" och lägga till dina kontaktuppgifter,
ändra till dina varumärkesfärger och
justera text och foton precis som du vill.

Med mallarna kan du också skräddarsy verktygen så att de optimalt passar den
klient som du arbetar med. 

📝 Arbetsböcker -  

Arbetsböckerna är färdiga PDF:er som är
redo att användas av dig och/eller dina klienter.

Du behöver därmed inte lägga ner något
jobb i canva, utan kan i stället enkelt
ladda ner arbetsboken som du vill ha
och börja använda den direkt.

Arbetsböckerna går att fylla i direkt
från dator, och/eller skrivas ut och
fyllas i för hand med penna. 

🔥Tips på hur du kan använda verktygen i din verksamhet:

Coachingprogram/paket

Verktygen passar utmärkt att baka in i ett coachingprogram och/eller paket.
Justera successivt innehållet i mallarna så att det passar din klient och hennes process och
ge löpande återkopplingar på din klients arbete.

Skriftlig live-session

Plocka ut ett tema eller avsnitt ur verktygen och jobba fokuserat med din klient i ett mail eller chatt-upplägg på exempelvis 45 minuter.
Tack vare verktygen har du flera förslag på frågor och övningar ni kan använda inom temat/avsnittet.

För eget bruk

Verktygen passar också utmärkt att använda
för eget bruk.
Ladda ner en arbetsbok och unna dig värdefull tid för din egen utveckling och framsteg. 

Komplement till samtalscoaching

Låt klienten jobba med valfritt antal verktyg mellan era samtal, ofta kallad: "hemläxa".
Detta ger henne massor med mervärde och möjligheten att i eget tempo och självsamhet landa i sina svar.
Du kan också ersätta ett samtal med ett
verktyg och på så sätt frigöra både dig
och din klient från tidsbokningar.

Stöd inom verbala sessioner

Du har också nytta av verktygen inom en verbal session. Du kan exempelvis använda verktygen som manus vilket då blir ett värdefullt stöd särskilt om du är ovan vid att coacha "live".
Du kan också plocka delar ut verktygen
för att skapa variation i de frågeuppsättningar du vanligtvis använder.
Och det är dessutom väldigt utvecklande för klienten om du möjliggör ett "tyst space" inom sessionen där hon får möjlighet att skriva ner sina svar på vissa frågor. 

Kurs

Mixa och matcha hela/delar av verktygen och skapa en egen mikrokurs.
Lägg in materialet på en kursportal eller forma som mailkurs där kunden får en del i taget
under några dagar eller veckor. 

Membership

Lägg in verktygen på din medlemsportal
och låt de medlemmar som vill och behöver
få använda dem.
Eller varför inte skapa ett tema under exempelvis en månad där du ger dina medlemmar coaching och hjälp
med verktygets fokus (garanterat uppskattat!).

Dina egna idéer

Verktygen brukar inspirera till ännu fler användningsområden än de som
finns listade här.
Fundera gärna en stund på alla härliga produkter och mervärden du kan skapa -
när du har investerat i detta verktygspaket 🔥

Ditt pris:

900 kr

Moms tillkommer på priset

 • Verktygspaket för skriftlig coaching
 • 8 verktyg (8 mallar + 8 arbetsböcker)
 • Kan användas i sessioner, program, memberships, kurser, etc
 • Gör verktygen till dina i enlighet med ditt varumärke & dina klienter
 • Mallarna redigeras enkelt via Canva.com (gratis)
 • 12 mån access till mallarna på kursportalen. Spara ner och du har tillgång "for life".