Verktyg som hjälper dig att lyckas som skriftlig coach!

När du coachar via skrift öppnas en fantastisk möjlighet för dig att använda och variera mellan olika verktyg, övningar och tekniker.

Genom att använda olika och variera så utvecklas din kompetens, och det kan också kännas tryggt och bra att ha ett "lager" med olika verktyg som du kan plocka av- och "mixa och matcha" med inom din praktik.    

I detta paket får du en uppsättning av basmodeller och metoder som är omtyckta och välbeprövade av coacher runt om i världen. Här speciellt utformade för att passa skriftliga sessioner ❤️

Du kan använda verktygen som de är eller justera så att det passar ditt varumärke, din verksamhet och dina klienter. Verktygen blir dina och hjälper dig att lyckas som skriftlig coach!

Du får ett verktygspaket med många värden & möjligheter:

Du kan spara tid. 
För många är det tidskrävande att skapa verktyg/arbetsböcker. Det är lätt att fastna i velande kring olika mallar, layouter, dispositioner, innehåll, färger och format.
Här slipper du göra det. Du kan behålla allt som det är eller enkelt klicka in och justera det du vill.

Din kreativitet kan boostas. 
Att ta del av verktyg och layouter som andra har skapat kan få din egen kreativitet att bubbla. Plötsligt kommer du på ideer du tidigare inte sett och sannolikt är också att du hittar nya härliga sätt att utveckla din verksamhet och praktik tack vare inspirationen från verktygen.

Du kan skapa mer frihet i din kalender.
Om du vanligtvis coachar enbart via samtal och tidsbokningar kan dessa verktyg ge dig möjligheten att coacha dina klienter också via skrift.
Ge arbetsböckerna till dina klienter mellan sessionerna som mervärde (vilken du naturligtvis tar betalt för) eller ersätt tidsbokningar med dessa skriftliga sessioner. 

Ditt utbud kan växa och utvecklas. 
Verktygen du får i paketet kan du använda på många sätt. Du kan använda dem i enskilda klientsamarbeten, forma om dem till en mikrokurs, baka in dem i coachingprogram,
använda dem som produkt/mervärde i din membership. Möjligheterna är oändliga!

Din kompetens kan stärkas.
Genom att använda andra verktyg än du vanligtvis använder i din praktik så utvecklar du din repertoar som skriftlig coach. Du får fler och nya sätt att hjälpa din klient på och detta stärker din kompetens och skapar variation i din praktik.

Du kan tjäna pengar. 
Paketet innehåller 4 verktyg som du kan (om du vill) omvandla till (minst!) 4 skriftliga sessioner.
Dessa kan du sälja ett och ett, flera tillsammans,
eller baka in som ett mervärde i en coachingtjänst, medlemstjänt, kurs eller liknande.
Din investering (500kr, ex moms) i detta verktygspaket kommer därför sannolikt att betala sig mångfalt. 

I detta verktygspaket får du 4 omtyckta och välbeprövade metoder/modeller för coaching: 

GROW-modellen  - är en värdefull basmodell för coaching som går att applicera på både kort- och långsiktiga mål oavsett område. Modellen går att utveckla och använda på många sätt i din praktik och används därför flitigt av coacher världen över.

Problemlösning i 6 steg - är en kraftfull metod med rötter i ”ren” kognitiv coaching och kognitiv beteendecoaching som innebär att klienten jobbar med både sina tankar och sitt sätt att vara, för att lösa sina problem och uppnå önskade mål.

Lösningsfokuserad coaching i 4 steg - är en positivt inriktad metod med syfte att snabbt frigöra sig från problemet till förmån för möjligheter och potentialer. Med detta verktyg hjälper du din klient att göra mer av det som fungerar bra och mindre av det som inte fungerar.

Livshjulet  - är ett verktyg och basmetod som väldigt många coacher använder i sin praktik. Syftet är att hjälpa klienten att få klarhet och en visuell bild av sitt nuläge med fokus på vad hon vill/behöver förändra för att nå livsbalans.


Samtliga verktyg i detta paket är formade specifikt för att använda inom skriftliga samarbeten. Verktygen går dock även att använda inom verbala coachingsamtal.

Ditt pris:

500 kr

Moms tillkommer på priset

  • Verktygspaket för skriftlig coaching
  • 4 färdiga verktyg som motsvarar (minst!) 4 skriftliga sessioner
  • Gör verktygen till dina i enlighet med ditt varumärke & dina klienter
  • Verktygen redigeras enkelt via Canva.com (gratis)
  • 12 mån access till mallarna på kursportalen. Spara ner och du har tillgång "for life".

Tips på hur du kan använda verktygen i din verksamhet:

1:1 Emailcoaching

Behåll verktyget som det är eller forma om till Coachingbrev.
 Använd verktyget som en session eller forma flera sessioner där du låter klienten gräva djupare i varje del. Justera successivt innehållet i mallarna så det passar din klient och hennes process. Forma återkopplingar på din klients arbete så skapas en skräddarsydd process.

Chatt-coaching

Plocka ut ett tema eller avsnitt ur verktygen och jobba fokuserat med din klient i ett chatt-upplägg på exempelvis 45 minuter. Tack vare verktygen har du flera förslag på frågor och övningar ni kan använda inom temat/avsnittet.

Komplement till samtalscoaching

Låt klienten jobba med valfritt antal verktyg mellan era samtal. Detta ger henne massor med mervärde och möjligheten att i eget tempo och självsamhet landa i sina svar. Du kan också ersätta ett samtal med ett verktyg och på så sätt frigöra både dig och din klient från tidsbokningar.

För eget bruk

Verktygen har jag använt med mina klienter genom åren och många använder jag också själv. Den gemensamma nämnaren är att vi som har nytta av dem är intresserade av att nå framsteg och utvecklas.
Är detta något du också vill? Då kommer du att trivas med att använda verktygen själv också :)

Kurs

Mixa och matcha verktyg och avsnitt i verktygen och skapa en egen mikrokurs. Lägg in materialet på en kursportal eller forma som mailkurs där kunden får en del i taget under några dagar eller veckor. 

Membership

Lägg in verktygen på din medlemsportal och låt de medlemmar som vill och behöver använda dem. Eller varför inte skapa ett tema under exempelvis en månad där du ger dina medlemmar coaching och hjälp med verktygets fokus (garanterat uppskattat!).

Ditt pris:

500 kr

Moms tillkommer på priset

  • Verktygspaket för skriftlig coaching
  • 4 färdiga verktyg som motsvarar (minst!) 4 skriftliga sessioner
  • Gör verktygen till dina i enlighet med ditt varumärke & dina klienter
  • Verktygen redigeras enkelt via Canva.com (gratis)
  • 12 mån access till mallarna på kursportalen. Spara ner och du har tillgång "for life".