Verktyg som hjälper dig att lyckas som skrivande coach!

När du coachar via skrift öppnas en fantastisk möjlighet för dig att använda och variera mellan olika verktyg, övningar och tekniker.

Genom att använda olika och variera så utvecklas din kompetens, och det kan också kännas tryggt och bra att ha ett "lager" med olika verktyg som du kan plocka av- och "mixa och matcha" med inom din praktik.    

I detta paket får du sammanlagt 16 verktyg som du kan (om du vill) omvandla till 16 skriftliga sessioner.
Dessa kan du sälja ett och ett eller baka in i coachingpaket, medlemstjänst eller coachingprogram.

Du kan använda verktygen som de är eller justera så att det passar ditt varumärke, din verksamhet och dina klienter. Verktygen blir dina och hjälper dig att lyckas som skrivande coach!

Du får verktyg med många värden & möjligheter:

Du kan spara tid. 
För många är det tidskrävande att skapa verktyg/arbetsböcker. Det är lätt att fastna i velande kring olika mallar, layouter, dispositioner, innehåll, färger och format.
Här slipper du göra det. Du kan behålla allt som det är eller enkelt klicka in och justera det du vill.

Din kreativitet kan boostas. 
Att ta del av verktyg och layouter som andra har skapat kan få din egen kreativitet att bubbla. Plötsligt kommer du på ideer du tidigare inte sett och sannolikt är också att du hittar nya härliga sätt att utveckla din verksamhet och praktik tack vare inspirationen från verktygen.

Du kan skapa mer frihet i din kalender.
Om du vanligtvis coachar enbart via samtal och tidsbokningar kan dessa verktyg ge dig möjligheten att coacha dina klienter också via skrift.
Ge arbetsböckerna till dina klienter mellan sessionerna som mervärde (vilken du naturligtvis tar betalt för) eller ersätt tidsbokningar med dessa skriftliga sessioner. 

Ditt utbud kan växa och utvecklas. 
Verktygen du får i paketet kan du använda på många sätt. Du kan använda dem i enskilda klientsamarbeten, forma om dem till en mikrokurs, baka in dem i coachingprogram,
använda dem som produkt/mervärde i din membership. Möjligheterna är oändliga!

Din kompetens kan stärkas.
Genom att använda andra verktyg än du vanligtvis använder i din praktik så utvecklar du din repertoar som skrivande coach. Du får fler och nya sätt att hjälpa din klient på och detta stärker din kompetens och skapar variation i din praktik.

Du kan tjäna pengar. 
Paketet innehåller 16 verktyg som du kan (om du vill) omvandla till (minst!) 16 skriftliga sessioner.
Dessa kan du sälja ett och ett, flera tillsammans,
eller baka in som ett mervärde i en coachingtjänst, medlemstjänt, kurs eller liknande.
Din investering (1200kr, ex moms) i detta verktygspaket kommer därför sannolikt att betala sig mångfalt. 

Du får 3 verktygspaket (och betalar för 2):

I verktygspaketet Skapa förändring får du en fin variation på verktyg som passar olika klienter:

✔ Klienten som har vana av att sätta mål och som vill gå "all in".    

✔ Klienten som tidigare format mål men aldrig har fått det att fungera på egen hand.

✔ Klienten som är ovan eller känner att det är svårt att jobba med mål.    

✔ Klienten  som lätt hamnar i prestationshets eller press och som behöver hjälp att jobba mer hållbart och glädjefyllt med sina målsättningar.    

✔ Klienten som egentligen inte gillar att forma mål utan "bara" vill uppnå ett härligt flow i sin vardag.    

✔ Klienten som behöver support och stöd fortgående under veckan för att bibehålla balans och hållbarhet och för hålla sig till sin plan och sina målsättningar.    

✔ Klienten som älskar att drömma fritt och behöver komma i kontakt med sin fulla kraft för att förverkliga den.    

✔ Paketet innehåller också ett verktyg/arbetsbok som du kan använda för att hjälpa din klient att skapa en framåtrörelse med hjälp av GROW-modellen - en värdefull basmodell för coaching som här är format specifikt för en skriftlig session. GROW går att utveckla och använda på många sätt i din praktik.

Med dessa verktyg får din klient en mix av lärande, vägledning, coachande frågor, uppgifter och reflektion.

Med verktygspaketet Stark & Hållbar kan du hjälpa din klient att: kan du hjälpa din klient att:

✔ Synliggöra sina källor för glädje, balans och återhämtning, och hjälpa henne att implementera rutiner som balanserar upp en vardag med mycket arbete och återkommande utmaningar.  

✔ Nå fler mål och mer flow i sin vardag.

✔ Prioritera och proaktivt bygga sin inre- och yttre styrka.  

✔ Bli tryggare i den hon är, starkare i det hon tror på, och mer tillitsfull inför sina möjligheter.  

✔ Närma sig ett mindset som ökar hennes mod, tar ”udden av” misstag, vidgar perspektiv och öppnar för hennes möjligheter.

✔ Nå klarhet i vad hon önskar i sitt liv och använda affirmationer som hjälper henne att snabbare och lättare nå det liv hon vill ha.

Med dessa verktyg får din klient en mix av lärande, vägledning, coachande frågor, uppgifter och reflektion.

I verktygspaket Basmetoder & modeller för coaching får du 4 omtyckta och välbeprövade metoder/modeller:

GROW-modellen  - är en värdefull basmodell för coaching som går att applicera på både kort- och långsiktiga mål oavsett område. Modellen går att utveckla och använda på många sätt i din praktik och används därför flitigt av coacher världen över.

Problemlösning i 6 steg - är en kraftfull metod med rötter i ”ren” kognitiv coaching och kognitiv beteendecoaching som innebär att klienten jobbar med både sina tankar och sitt sätt att vara, för att lösa sina problem och uppnå önskade mål.

Lösningsfokuserad coaching i 4 steg - är en positivt inriktad metod med syfte att snabbt frigöra sig från problemet till förmån för möjligheter och potentialer. Med detta verktyg hjälper du din klient att göra mer av det som fungerar bra och mindre av det som inte fungerar.

Livshjulet  - är ett verktyg och basmetod som väldigt många coacher använder i sin praktik. Syftet är att hjälpa klienten att få klarhet och en visuell bild av sitt nuläge med fokus på vad hon vill/behöver förändra för att nå livsbalans.


Samtliga verktyg i detta paket är formade specifikt för att använda inom skriftliga samarbeten. Verktygen går dock även att använda inom verbala coachingsamtal.

Ditt pris:

1200 kr

Moms tillkommer på priset

Du sparar 400kr jämfört med att köpa de 3 verktygspaketen separat.

  • Verktygspaket för skriftlig coaching
  • 16 färdiga verktyg som motsvarar (minst!) 16 skriftliga sessioner
  • Gör verktygen till dina i enlighet med ditt varumärke & dina klienter
  • Verktygen redigeras enkelt via Canva.com (gratis)
  • 12 mån access till mallarna på kursportalen. Spara ner och du har tillgång "for life".

Tips på hur du kan använda verktygen i din verksamhet:

1:1 Emailcoaching

Behåll verktyget som det är eller forma om till Coachingbrev.
 Använd verktyget som en session eller forma flera sessioner där du låter klienten gräva djupare i varje del. Justera successivt innehållet i mallarna så det passar din klient och hennes process. Forma återkopplingar på din klients arbete så skapas en skräddarsydd process.

Chatt-coaching

Plocka ut ett tema eller avsnitt ur verktygen och jobba fokuserat med din klient i ett chatt-upplägg på exempelvis 45 minuter. Tack vare verktygen har du flera förslag på frågor och övningar ni kan använda inom temat/avsnittet.

Komplement till samtalscoaching

Låt klienten jobba med valfritt antal verktyg mellan era samtal. Detta ger henne massor med mervärde och möjligheten att i eget tempo och självsamhet landa i sina svar. Du kan också ersätta ett samtal med ett verktyg och på så sätt frigöra både dig och din klient från tidsbokningar.

För eget bruk

Verktygen har jag använt med mina klienter genom åren och många använder jag också själv. Den gemensamma nämnaren är att vi som har nytta av dem är intresserade av att nå framsteg och utvecklas.
Är detta något du också vill? Då kommer du att trivas med att använda verktygen själv också :)

Kurs

Mixa och matcha verktyg och avsnitt i verktygen och skapa en egen mikrokurs. Lägg in materialet på en kursportal eller forma som mailkurs där kunden får en del i taget under några dagar eller veckor. 

Membership

Lägg in verktygen på din medlemsportal och låt de medlemmar som vill och behöver använda dem. Eller varför inte skapa ett tema under exempelvis en månad där du ger dina medlemmar coaching och hjälp med verktygets fokus (garanterat uppskattat!).

Ditt pris:

1200 kr

Moms tillkommer på priset

Du sparar 400kr jämfört med att köpa de 3 verktygspaketen separat.

  • Verktygspaket för skriftlig coaching
  • 16 färdiga verktyg som motsvarar (minst!) 16 skriftliga sessioner
  • Gör verktygen till dina i enlighet med ditt varumärke & dina klienter
  • Verktygen redigeras enkelt via Canva.com (gratis)
  • 12 mån access till mallarna på kursportalen. Spara ner och du har tillgång "for life".