Verktyg som hjälper dig att lyckas som skrivande coach:

3 verktygspaket till priset av 2

 
I detta paket får du 3 mycket omtyckta verktygspaket:

❥ Skapa förändring
❥ Stark & Hållbar
❥ Basmetoder & modeller för coaching  

Du får sammanlagt 16 verktyg som du kan (om du vill) omvandla till 16 skriftliga sessioner.
Dessa kan du sälja ett och ett eller baka in i coachingpaket, medlemstjänst eller coachingprogram.  

Du kan använda verktygen som de är eller justera så att det passar ditt varumärke, din verksamhet och dina klienter.    

Verktygen blir dina och hjälper dig att lyckas som skrivande coach!  

Pris: 1200kr, ex moms
(du sparar 400kr jämfört med att köpa de 3 verktygspaketeten separat)

Verktygspaket:
Skapa förändring

Med hjälp av detta verktygspaket kan du hjälpa din klient att åstadkomma mer i sitt liv, nå en förändring, skapa framåtrörelse.

Verktygspaketet innehåller mallar och verktyg som du kan använda när du coachar dina klienter via skrift.

Pris: 700kr, ex moms

Verktygspaket:
Basmetoder & modeller
för coaching

I detta paket får du en uppsättning av basmodeller och metoder som är omtyckta och välbeprövade av coacher runt om i världen. Här speciellt utformade för att passa skriftliga sessioner ❤️

 Du kan använda verktygen som de är eller justera så att det passar ditt varumärke, din verksamhet och dina klienter. Verktygen blir dina och hjälper dig att lyckas som skrivande coach!

 Pris: 500kr, ex moms

Verktygspaket:
Stark & Hållbar

Med hjälp av detta paket kan du hjälpa din klient att fokusera på det hon behöver för att känna sig stark, energifylld och ”på topp”. På det som är viktigt för henne för att hon ska vara välmående och känna lust och kraft till alla sina viktiga områden i livet.

Verktygspaketet innehåller mallar och verktyg som du kan använda när du coachar dina klienter via skrift.

 Pris: 400kr, ex moms